Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Uzupełnij tabelę. 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Ogranizacja związana z blokiem państw demokratycznych

  • NATO - Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego;
  • OEEC - Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej;

Organizacja związana z blokiem państw komunistycznych

  • Układ Warszawski;
  • Kominform -  Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych;
  • RWPG - Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej;