Historia

Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Przeczytaj teksty A i B i wykonaj związane 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przeczytaj teksty A i B i wykonaj związane

1
 Zadanie

A. Na podstawie tekstów oraz własnej wiedzy wyjaśnij, dlaczego Polska i inne kraje muszą inwestować środki w rozwój innych źródeł energii niż węgiel czy ropa naftowa

- Polska oraz inne kraje muszą inwestować swoje środki w rozwój innych źródeł energii niż węgiel oraz ropa naftowa, ponieważ należą one do nieodnawialnych źródeł energii, powodują degradację środowiska naturalnego (gazy cieplarniane). Konieczność wydobywania tych surowców z coraz większych głębokości, a także rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa - powodują ich stały wzrost cen. Polska oraz inne kraje muszą dążyć do opracowania energooszczędnych technologii oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, tj. elektrownii wodnych, wiatrowych i słonecznych oraz biopaliw. 

B. Przedstaw w obu tekstach różnice dotyczące oceny energii jądrowej i konieczności budowy elektrowni atomowej w Polsce

- Tekst "A" zawiera argumentację przemawiającą za rozwojem energetyki atomowej w Polsce. Prof. Andrzej Hrynkiewicz z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie zaznacza, że pokłady węgla kamiennego w Polsce z roku na rok ulegają wyczerpaniu, a poza tym powodują znaczne zanieczyszczenie środowiska. Polska poprzez niewielkie złoża ropy naftowej i gazu ziemnego skazana jest na "łaskę" światowych mocarstw oraz rosnące ceny. Naukowiec uzasadnia: "Energia jądrowa jest czysta, ekologiczna, bezpieczna i oszczędna".

- Tekst "B" zawiera z kolei zdecydowany sprzeciw wobec planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Rzecznik Greenpeace Polska zaznacza, że energia atomowa jest nieekologiczna za względu na odpady promieniotwórcze, powstałe w trakcie produkcji, a także brak skutecznego i bezpiecznego sposobu ich składowania. 

C. Wyjaśnij, na jakie aspekty wykorzystywania źródeł odnawialnych w celu pozyskiwania energii zwrócono uwagę w obu tekstach

- W tekście "A" prof. Andrzej zaznacza, że odnawialne źródła energii, np. wiatraki na Pomorzu oraz kolektory słoneczne nie są w stanie zaspokoić popytu polskiego społeczeństwa na energię elektryczną. 

- W tekście "B" rzecznik Greenpeace wyraża obawę, że jeśli Polacy skoncentrują się na rozbudowie zagrażającej ludzkości energetyce jądrowej, to stracą szansę na rozwój odnawialnych źródeł energii.

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21467

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie