Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Rozstrzygnij, czy podane informacje są 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Rozstrzygnij, czy podane informacje są

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie

1. Zgodnie z postanowieniami układu w Maastricht obywatele części państw Unii Europejskiej, m.in. Polski, mogą podróżować po terenie UE bez paszportów - FAŁSZ.

2. W części państw Unii Europejskiej walutą urzędową jest euro. Ostatnio do strefy euro wstąpiła Słowacja i Estonia - PRAWDA (Rok dopuszczenia podręcznika - 2012, Estonia wstąpiła do strefy euro w 2011 r., Słowacja - w 2009 r. Najmłodsze państwa w strefie euro to Łotwa (2014 r.) i Litwa (2015 r.)) 

3. W 2004 r. doszło do największego rozszerzenia Unii Europejskiej. Weszło wówczas w jej skład 10 nowych państw: Czechy, Chorwacja, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja i Węgry - PRAWDA.

4. W 1949 r. na mocy traktatu londyńskiego powołano do życia Radę Europy - organizację, której celem stało się działanie na rzecz demokracji i przestrzegania praw człowieka - FAŁSZ.