Historia

Zaznacz poprawne dokończenie zdań 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Zaznacz poprawne dokończenie zdań

4
 Zadanie

5
 Zadanie

A. Na konferencji wielkiej trójki w lecie 1945 r. w sprawie polskiej ustalono

[] 1. ostateczne uznanie polskiej granicy wschodniej na linii Odry i Nysy Łużyckiej.

[] 2. przesiedlenie Niemców i Węgrów z terenów zachodnich państwa polskiego.

[x] 3. przyłączenie do Polski Warmii, Mazur, Pomorza Zachodniego oraz Gdańska

[] 4. uznanie rządu londyńskiego, jako jedynego przedstawicielstwa państwa polskiego. 

B. Autorstwo określenia "żelazna kurtyna" przypisuje się

[x] 1. Winstonowi Churchillowi

[] 2. Harry'emu Trumanowi.

[] 3. Józefowi Stalinowi.

[] 4. Clementowi Attlee. 

C. W grudniu 1948 r. ONZ uchwaliła

[] 1. Deklarację praw człowieka i obywatela.

[] 2. Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

[x] 3. Powszechną deklarację praw człowieka

[] 4. Konwencję o prawach dziecka. 

D. Autorem tzw. doktryny powstrzymywania był

[] 1. George Marshall. 

[] 2. Franklin Delano Roosevelt. 

[x] 3. Harry Truman

[] 4. Józef Stalin. 

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie