Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz na

5
 Zadanie

A. Jakie działania wobec Niemców i w jakich okolicznościach miały nastąpić w wyniku "Burzy"?

- Akcja opatrzona kryptonimem "Burza" przewidywała włączenie oddziałów AK do walki z wycofującymi się Niemcami. W rozkazie Dowódcy AK gen. Tadeusza Boraz - Komorowskiego czytamy: "Cel i zadania "Burzy". Działania będą polegały na zacietym nękaniu cofajacych się straży tylnych niemieckich".

B. W jaki sposób miano postępować wobec oddziałów Armii Czerwonej

- Plan "Burza" zakładał prowadzenie wspólnej walki AK z oddziałami Armii Czerwonej przeciwko Niemcom. Podjęto decyzję o wspólnym wyzwalaniu terenów, które do 17 września 1939 r. znajdowały się w granicach II Rzeczpospolitej. Żołnierze AK mieli występować w roli gospodarza wobec wkraczajacych Sowietów. Dowództwo AK zaznaczało, iż należy unikać wszelkich zatarów z oddziałami sowieckimi, dozwolone są jedynie działania w obronie własnej. 

C. Dlaczego dowództwu zależało na powstrzymaniu ucieczki ludności polskiej ze wschodu?

- Dowództwu zależało na powstrzymaniu ucieczki ludności polskiej ze wschodu, aby ziemie będące do 17 września 1939 r. w granicach II RP nie utraciły polskiej przynależności państwowej.

D. Jakie działania radzieckie wobec AK przewiduje rozkaz i jak należy im się przeciwstawić?

- Rozkaz przewidywał, iż Sowieci będą chcieli wcielić walczących jednostki AK do sowieckich oddziałów oraz armii Berlinga. Nakazano stanowczy sprzeciw wobec tych działań.