Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Przeczytaj tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej 4.56 gwiazdek na podstawie 16 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst uchwały Sejmu Rzeczypospolitej

2
 Zadanie

3
 Zadanie

A. Z jakiej okazji została wydana uchwała Sejmu RP

- Uchwała Sejmu RP została wydana w 70. rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. 

B. Czym, według autorów uchwały, było powstanie w getcie i jakie było jego znaczenie?

- Według autorów uchwały, powstanie w Getcie Warszawskim było wyrazem heroicznej walki w obronie ludziej godności oraz protestem przeciwko obojętności świata na eksterminację narodu żydowskiego prowadzoną przez Niemców w czasie II wojny światowej. Powstanie w Getcie Warszawskim zakończyło się klęską żydowskich bojowników, teren getta został zrównany z ziemią.

C. Jakie działanie podjęło Polskie Państwo Podziemne wobec opisywanych wydarzeń.

- Członkowie Polskiego Państwa Podziemnego dostarczali walczącym powstańcom broń, amunicję oraz żywność. Przekazywali na Zachód informacje o heroicznej walcze mieszkańców warszawskiego getta. Ponadto pod koniec walk, polskie organizacje konspiracyjne podjęły akcję ewakuacyjną żydowskich bojowników, ratując m.in. H. Berlińskiego, M. Edelmana, M. Rojzenfelda i A. Szwarcfusa.

D. Dlaczego Sejm RP składa hołd powstańcom?

- Sejm RP składa hołd powstańcom, wyrażając w ten sposób podziw i szacunek dla ich męstwa i heroicznej walki z niemieckim okupantem. Podkreśla, że ten bohaterski czyn zasłuży z pewnością na pamięć przyszłych pokoleń.