Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj tekst źródłowy i odpowiedz

1
 Zadanie

2
 Zadanie

A. W jakich okolicznościach zostało wydane oświadczenie? Jaka była wówczas sytuacja na frontach?

- Oświadczenie zostało wystosowane 28 września 1939 r., w momencie kapitulacji Warszawy. Traktat nazywany jest II paktem Ribbentrop - Mołotow, ponieważ został podpisany przez tych samych sygnatariuszy i stanowił jego bezpośrednią kontynuację. 

B. Do kogo skierowano to oświadczenie? Jakie jest jego przesłanie?

- Oświadczenie zostało skierowane do mocarstw zachodnich: Francji i Wielkiej Brytanii. Według agresorów - dzięki rozpadowi państwa polskiego, w Europie Wschodniej zapanuje trwały pokój. III Rzesza i ZSRR postawiły państwom zachodnim warunek - uznanie podziału Polski pomiędzy zaborców i zakończenie wojny, bądź też odmowa i kontynuacja działań wojennych. W tekście oświadczenia czytamy: "Jeśli jednak wysiłki obu rządów będą bezskuteczne, potwierdzony zostanie fakt, że Anglia i Francja ponoszą odpowiedzialność za kontynuację wojny, przy czym w razie kontynuowania wojny rządy Rzeszy i ZSRR będą się wzajemnie konsultować odnoście niezbędnych posunięć". 

C. Dlaczego ZSRR i Niemcy wspólnie wystosowały to oświadczenie? 

- Traktat podporządkowywał kwestie podziału terytorialnego Polski, precyzował strefy wpływów oraz określał zakres dalszej wzajemnej współpracy między agresorami. ZSRR i Niemcy przy wystosowaniu tego oświadczenia ostrzegały, że jego ustalenia nie mogą być w żaden sposób kwestionowane przez inne państwa.