Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

W tabeli podano znaczenie pięciu pojęć 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

W tabeli podano znaczenie pięciu pojęć

5
 Zadanie

6
 Zadanie

Znaczenie przyjęte przez historiografię - Pojęcie.

A. Postawa wrogości i nienawiści wobec Żydów i osób pochodzenia żydowskiego. Ma ona najczęściej podłoże religijne, gospodarcze i rasowe - ANTYSEMITYZM.

B. Potoczna, często używana przez Żydów nazwa niewielkiego miasteczka, w którym znaczą część mieszkanców (niekiedy dominującą) stanowili Żydzi - SZTETLE

C. Reprezentowana przez część Żydów postawa polegająca na jak największym zbliżeniu się do kultury europejskiej, często związana z porzuceniem judaizmu - ASYMILACJA.

D. Gwałtowne i często brutalne rozruchy skierowane przeciw mniejszości narodowej lub religijnej. W II Rzeczypospolitej często dotykały Żydów - POGROMY ŻYDÓW.