Historia

Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Obejrzyj ilustrację z czasopisma satyrycznego 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Obejrzyj ilustrację z czasopisma satyrycznego

1
 Zadanie

2
 Zadanie

A. Jakie wydarzenie w Polsce komentuje ilustracja

- Ilustracja komentuje przewrót majowy, który miał miejsce w maju 1926 r. 

B. Skąd wyłania się postać poległego żołnierza?

- Postać poległego żołnierza wyłania się z bramy, prowadzącej do wnętrza grobu.

C. Wyjaśnij krótko przesłanie ilustracji. 

- Ilustracja przedstawia Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie, z którego wyłania się postać poległego weterana. Opis pod ilustracją stanowi sprzeciw wobec bratobójczych walk, do których doszło w stolicy. Walki w Warszawie kosztowały życie 379 osób, a ponad 900 zostało rannych. 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

29-10-2017
dzięki!!!
user profile image
Gość

27-09-2017
dzieki!!!!
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10633

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie