Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Na podstawie tekstów źródłowych i wiedzy 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Na podstawie tekstów źródłowych i wiedzy

1
 Zadanie

2
 Zadanie

A. Podaj nazwę i datę uchwalenia dokumentu, pochodzi fragment A.

- Konstytucja marcowa uchwalona 17 marca 1921 roku.

B. Wymień trzy zasady sprawowania władzy ujęte w dokumencie A

1. Władza ustawodawcza - Sejm i Senat.

2.Władza wykonawcza - sprawowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

3. Władza sądownicza - sprawowana przez niezawisłe sądy.

C. Podaj nazwę i datę uchwalenia dokumentu, a którego pochodzi fragment B

- Konstytucja kwietniowa uchwalona 23 kwietnia 1935 roku.

D. Nazwij system sprawowania władzy wprowadzony w Rzeczypospolitej przez dokument A oraz system sprawowania władzy wprowadzony przez dokument B

dokument A: ustrój republiki demokratycznej o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów.

dokument B: system prezydencki o charakterze autorytarnym.