Historia

Uzupełnij tabelę - wpisz daty zawarcia 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Uzupełnij tabelę - wpisz daty zawarcia

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Państwo, w którym zawarto traktat - Data (roczna) zawarcia traktatu - Nazwa traktatu i główne postanowienia.

 • Francja - 1921 r. - polsko - francuski układ sojuszniczy - zakładał współdziałanie polityczne i wojskowe pomiędzy Francją a II RP. Oba kraje zgodziły się na współpracę w momencie zaatakowania ich przez wojska niemieckie. Józef Piłsudski nie wiązał z tym sojuszem większych nadziei, ponieważ uważał, że jego trwałość w dużym stopniu uzależniona jest od sytuacji międzynarodowej.
 • Rumunia - 1921 r. - traktat sojuszniczy - na mocy tego porozumienia Polska i Rumunia zobowiązywały się do udzielenia wzajemnej pomocy militarnej w przypadku agresji sowieckiej. 
 • Watykan - 1925 r. - konkordat - w wyniku zawartego porozumienia Kościół rzymskokatolicki otrzymał znaczne przywileje w Rzeczypospolitej - swobodę działalności duszpasterskiej, nauczanie religii w szkołach. W zamian państwo polskie uzyskało diecezje dostosowane do nowych granic Rzeczypospolitej, co było jednoznaczne z ich akceptacją przez Watykan. Na terenie Polski istniało odtąd 5 metropolii: gnieźnieńsko-poznańska, krakowska, warszawska, lwowska i wileńska.
 • ZSRR - 1929 r. - protokół moskiewski, zwany też protokołem Litwinowa - Polska, ZSRR, Łotwa, Estonia, Rumunia, a później także Litwa, Turcja i Persja, wyrzekali się używania siły w sporach terytorialnych. Dokument ten miał gwarantować nienaruszalność granic na wschodzie Europy. 
 • ZSRR - 1932 r. - pakt o nieagresji - Polska i ZSRR wyrzekały się użycia siły w rozwiązywaniu wzajemnych sporów, potwierdzały zapisy traktatu ryskiego i protokłu moskiewskiego. Pakt wzmacniał pozycję Polski na arenie międzynarodowej oraz rozpoczynał okres ocieplenia w stosunkach polsko - sowieckich.
 • Niemcy - 1934 r. - deklaracja o niestosowaniu przemocy - pozwoliła na znormalizowanie kontaktów miedzy Polską a Niemcami. Porozumienia spotkało się z niedowierzaniem w całej ówczesnej Europie. Najbardziej negatywne reakcje wywolało w Paryżu, Pradze i Moskwie. ZSRR i Czechosłówacja uznały nawet, że Polska podpisała z Niemcami tajny pakt antysowiecki.
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-12
dzieki!
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie