Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Wyjaśnij pojęcia. 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia
  • Centrolew - sojusz polityczny sześciu stronnictw sejmowych z centrum i lewicy, utworzony w celu przeciwstawienia się rządom sanacji i obrony systemu demokratyczno - parlamentranego w Polsce. Centrolew powstał 14 września 1929 r., w jego skład weszły: PPS, PSL "Wyzwolenie", PSL "Piast", Narodowa Partia Robotnicza (NPR), Stronnictwo Chłopskie (SCh) oraz Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji (PSChD). W grudniu 1929 r. Centrolew doprowadził do uchwalenia wotum nieufności wobec rządu Kazimierza Świtalskiego, a w czerwcu 1930 r. zapowiedział walkę z reżimem Piłsudskiego aż do jego obalenia. W 1931 r. w Centrolewie doszło do nieporozumień wewnętrznych, na skutek czego - sojusz rozpadał się. 
  • BBWR - Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem - obóz polityczny istniejący w II Rzeczpospolitej w latach 1928 - 1935, skupiający zwolenników polityki marszałka Józefa Piłsudskiego, założony przed wyborowi do sejmu i senatu w 1928 r. i mający na celu utrwalenie władzy sanacji w Polsce. Na jego czele stanął płk. Walery Sławek. Głównymi działaczami BBWR byli m.in.: gen. Czesław Orlicz - Deresz, gen. Bolesław Wieniawa - Długoszowski i  płk. Adam Koc. Po śmierci marszałka w 1935 r. BBWR został rozwiązany, jednak w 1937 r. z inicjatywy płk. Koca powstał Obóz Zjednoczenia Marodowego (OZON), który do 1939 r. był kontynuacją BBWR.
  • Rządy pułkowników - potoczna nazwa utworzonego w kwietniu 1929 r. pozaparlamentarnego rządu premiera Kazimierza Świtalskiego. Gabinet nazwano "rządem pułkowników", ponieważ należało do niego wielu wojskowych.