Historia

Autorzy:Marcin Markowicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2013

Rozstrzygnij, czy podane informacje są 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Rozstrzygnij, czy podane informacje są

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

A. Parlament Rosji Radzieckiej nosił nazwę Rada Komisarzy Ludowych - Fałsz.

B. W 1919 r. powstał w Rosji Radzieckiej system obozów pracy przymusowej zwany GUŁag - Prawda.

C. Przez całe pierwsze dzisięciolecie istnienia Rosji Radzieckiej i ZSRR w państwie tym toczyła się wojna domowa, w której bolszewicy walczyli z armiami "białych" generałów oraz interweniującymi państwami ententy - Fałsz.

D. Do walki o władzę w ZSRR po śmierci Lenina stanęli m.in. Lew Trocki, Józef Stalin i Michaił Tuchaczewski - Fałsz