Historia

Wyjaśnij pojęcia. 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Komunizm wojenny - polityka gospodarczo - społeczna prowadzona przez bolszewików w czasie wojny domowej w Rosji w latach 1917 - 1922. Proklamowana przez Włodzimierza Lenina. Teoretycznie komunizm wojenny miał uratować gospodarkę rosyjską nadwyrężoną przez I wojnę światową. W wyniku tego programu znacjonalizowano przemysł i handel a chłopi zostali zmuszeni do oddawania darmowych kontyngentów żywnościowych. Na skutek leninowskiego ekspermentu produkcja przemysłowa spadła o 90%, rolna o 50%, blisko 5 mln ludzi zmarło z głodu.

NEP - Nowa Ekonomiczna Polityka, z j. ros. Nowaja Ekonomiczeskaja Politika - przejściowe, realizowane w latach 1921 - 1929 przywrócenie mechanizmów rynkowych w gospodarce sowieckiej przy zachowaniu całkowitej władzy partii bolszewickiej. NEP był niebezpieczny dla komunistów, ponieważ dowodził nieskuteczności ich doktryny i metod rządzenia, co zmniejszało zaufanie do władzy.

Gułag - Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy, Osiedli Pracy i Miejsc Uwięzienia. W ZSRR był to organ zarządzający w latach 1934–56 obozami sowieckimi (łagrami); do 1946 r. wydział NKWD, następnie MSW ZSRR. Gułag powstał po przejęciu przez NKWD kontroli nad więziennictwem w ZSRR. Największy rozwój łagrów nastąpił w latach 30. W obozach panowały ciężkie warunki bytowe i sanitarne. Więźniów zmuszano do nadludzkiej pracy w kopalniach, przy wyrębie lasów, na budowach. Poddawano ich surowym karom i szykanom. Więkość skazanych nie przeżyła pobytu w obozach pracy.

DYSKUSJA
Informacje
Po prostu historia. Zeszyt ćwiczeń zakres podstawowy
Autorzy: Marcin Markowicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Zobacz także
Udostępnij zadanie