Historia

Określ, w jaki sposób zmiany w organizacji 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Określ, w jaki sposób zmiany w organizacji

1
 Zadanie

2
 Zadanie

 • W jaki sposób zmiany w ogranizacji sił bolszewickich wpłynęły na wynik Bitwy Warszawskiej

- Zwiększono ilość piechoty w Armii Czerwonej;

- Zmniejszono liczbę kawalerii;

- Powiększono liczbę rezerwistów;

- Armia Czerwona nacierała siłami zgrupowanymi w dwa związki operacyjne: uczestniczący w Bitwie Warszawskiej Front Zachodni Michaiła Tuchaczewskiego oraz nie uczestniczący w Bitwie Warszawskiej Front Południowo-Zachodni Aleksandra Jegorowa. 

- Prawe skrzydło wojsk Tuchaczewskiego otrzymało zadanie opanowania obszaru Grudziądza i Torunia oraz forsowania Wisły na odcinku od Dobrzynia po Włocławek.

- Centrum sił Tuchaczewskiego skierowane zostało na Modlin i na Warszawę.

- Główne siły Frontu Południowo-Zachodniego ustawiono nad rzeką Strypą oraz pod Brodami, po czym parły na Lwów. 12 Armia Woskanowa forsowała Bug na południe od Włodawy.

- Większość sił Frontu Zachodniego posuwała się w kierunku północno-zachodnim – na północ od Warszawy, a trzon sił Frontu Południowo-Zachodniego w kierunku południowo-zachodnim – na Lwów.

 

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-18
Dziękuję :)
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie