Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Koncepcja federacyjna. 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Koncepcja federacyjna.

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Wyjaśnij, w jaki sposób Piłsudski przedstawił wkroczenie wojsk polskich na Litwę

- Józef Piłsudski wkroczenie wojsk polskich na Litwę przedstawił jako oswobodzenie tych terenów spod władzy Niemców, Rosjan i Bolszewików. Zdaniem Naczelnika - Litwa od ponad stu kilkudziesięciu lat nie zaznała wolności, uciskana przez obce armie. 

2. Oceń plany Naczelnika względem Litwy. Określ, jakie problemy mógł napotkać podczas ich realizacji.

Józef Piłsudski dążył do inkorporacji Wileńszczyzny w granice II Rzeczypospolitej.

Naczelnik prezentował koncepcję federacyjną, zakładającą zjednoczenie z narodami kresowymi dawnej Rzeczypospolitej (Litwinami, Białorusinami, Ukraińcami) oraz zawarcie z nimi trwałego sojuszu o charakterze antybolszewickim. Sprawę granic pozostawił do późniejszego rozstrzygnięcia.

Realizacja tych palnów mogła napotkać zdecydowany opór Litwinów. W wyniku zbrojnej inkorporacji Wileńszczyzny - rząd litewski mógł zerwać stosunki dyplomatyczne z Polską i pozostać z nią w stanie wojny.

 

DYSKUSJA
user avatar
Malwina

10 grudnia 2017
Dzięki :):)
user avatar
Halina

24 października 2017
dzięki!!!!
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile

Paulina

51198

Nauczyciel

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Zobacz także
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom