Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw sytuację polityczną w Polsce w latach 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw sytuację polityczną w Polsce w latach

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Sytuacja polityczna w Polsce w latach 90

 • Mimo, że premierem rządu został Tadusz Mazowiecki, to jednak resorty siłowe w dalszym ciągu były podporządkowane komunistom. Gen. Czesław Kiszczak kierował MSW, natomiast gen. Florian Siwicki - MON. Dochodziło do wielu nadużyć i zatajania zbrodni systemu komunistycznego. Celowo niszczono i palono akta wytworzone przez poprzednią władzę.
 • 29 XII 1989 r. przyjęto historyczną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska. W godle znowu pojawił się Orzeł Biały w złotej koronie.
 • Zlikwidowano cenzurę, Służbę Bezpieczeństwa przekształcono w Urząd Ochrony Państwa (UOP), jego funkcjonariuszy poddano weryfikacji.
 • Roziwązano ZOMO i ORMO, a MO zmieniła nazwę na "policja".
 • Zniesiono święta komunistyczne a przywrócono obchody: 3 Maja i 15 sierpnia.
 • W I 1990 r. odbył się ostatni zjazd PZPR, na którym rozwiązano tę partię. W miejsce PZPR powstała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP).
 • Podjęta przez Lecha Wałęsę decyzja o budowie systemu wielopartyjnego, spowodowała rozłam w obozie solidarnościowym. 
 • Obóz solidarnościowy rozpadła się na dwa postsolidarnościowe ugrupowania polityczne: Porozumienie Centrum (prawicowo - konserwatywne) oraz Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (centrowy). 
 • W XII 1990 r. przeprowadzono pierwsze powszechne i wolne wybory prezydenckie, w których zwyciężył Lech Wałęsa. 22 XIII 1990 r. ostatni prezydent RP na Uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski przekazała Lechowi Wałęsie insygnia prezydenckie II RP
DYSKUSJA
user profile image
Gość

03-11-2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

14849

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Dodawanie i odejmowanie

Działania arytmetyczne to dwuargumentowe działania, które dwóm danym liczbom przyporządkowują trzecią liczbę, czyli tzw. wynik działania. Zaliczamy do nich dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

 1. Dodawanie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b, liczbę c = a + b. Wynik dodawania nazywany jest sumą, a dodawane składnikami sumy.
   

  dodawanie liczb


  Składniki podczas dodawania można zamieniać miejscami, dlatego mówimy, że jest ono przemienne. Niekiedy łatwiej jest dodać dwa składniki, gdy skorzystamy z tej własności.
  Przykład: $$7 + 19 = 19 +7$$.

  Kiedy jednym ze składników sumy jest inna suma np. (4+8), to możemy zmienić położenie nawiasów (a nawet je pominąć), na przykład $$12 + (4 + 8) = (12 + 8) + 4 = 12 + 8 + 4$$
  Mówimy, że dodawanie jest łączne.

  Poniżej przedstawiamy przykład, gdy warto skorzystać z praw łączności i przemienności:
  $$12 + 3 + 11 + (7 + 8) + 9 = 12 + 8 +3 +7 + 11 + 9 = 20 + 10 + 20 = 50$$
   

 2. Odejmowanie
  Odjąć liczbę b od liczby a, tzn. znaleźć taką liczbę c, że a = b+ c.
  Przykład $$23 - 8 = 15$$, bo $$8 + 15 = 23$$.

  Odejmowane obiekty nazywane są odpowiednio odjemną i odjemnikiem, a wynik odejmowania różnicą.

  odejmowanie liczb

  Odejmowanie w przeciwieństwie do dodawania nie jest ani łączne, ani przemienne.
  np. $$15 - 7 ≠ 7 - 15$$ (gdzie symbol ≠ oznacza "nie równa się").
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie