Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw sytuację polityczną w Polsce w latach 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw sytuację polityczną w Polsce w latach

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Sytuacja polityczna w Polsce w latach 90

 • Mimo, że premierem rządu został Tadusz Mazowiecki, to jednak resorty siłowe w dalszym ciągu były podporządkowane komunistom. Gen. Czesław Kiszczak kierował MSW, natomiast gen. Florian Siwicki - MON. Dochodziło do wielu nadużyć i zatajania zbrodni systemu komunistycznego. Celowo niszczono i palono akta wytworzone przez poprzednią władzę.
 • 29 XII 1989 r. przyjęto historyczną nazwę państwa - Rzeczpospolita Polska. W godle znowu pojawił się Orzeł Biały w złotej koronie.
 • Zlikwidowano cenzurę, Służbę Bezpieczeństwa przekształcono w Urząd Ochrony Państwa (UOP), jego funkcjonariuszy poddano weryfikacji.
 • Roziwązano ZOMO i ORMO, a MO zmieniła nazwę na "policja".
 • Zniesiono święta komunistyczne a przywrócono obchody: 3 Maja i 15 sierpnia.
 • W I 1990 r. odbył się ostatni zjazd PZPR, na którym rozwiązano tę partię. W miejsce PZPR powstała Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP).
 • Podjęta przez Lecha Wałęsę decyzja o budowie systemu wielopartyjnego, spowodowała rozłam w obozie solidarnościowym. 
 • Obóz solidarnościowy rozpadła się na dwa postsolidarnościowe ugrupowania polityczne: Porozumienie Centrum (prawicowo - konserwatywne) oraz Ruch Obywatelski Akcja Demokratyczna (centrowy). 
 • W XII 1990 r. przeprowadzono pierwsze powszechne i wolne wybory prezydenckie, w których zwyciężył Lech Wałęsa. 22 XIII 1990 r. ostatni prezydent RP na Uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski przekazała Lechowi Wałęsie insygnia prezydenckie II RP
DYSKUSJA
user profile image
Monika

3 listopada 2017
Dzieki za pomoc :)
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45270

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW)

Najmniejsza wspólna wielokrotność (NWW) dwóch liczb naturalnych to najmniejsza liczba naturalna będąca wielokrotnością zarówno jednej liczby, jak i drugiej.

Przykłady:

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 3 i 5 jest 15.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 3 (różne od 0): 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 5 (różne od 0): 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, ...
  3. Wśród wielokrotności liczby 3 i liczby 5 szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 3 i 5. Jest to 15.

 • Najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 4 i 6 jest 12.
  1. Wypiszmy wielokrotności liczby 4 (różne od 0): 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ...
  2. Wypiszmy wielokrotności liczby 6 (różne od 0): 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, ...
  3. Wśród wielokrotności wyżej wypisanych szukamy najmniejszej liczby, która jest zarówno wielokrotnością 4 i 6. Jest to 12.


Najmniejszą wspólną wielokrotność dwóch liczb można znaleźć także wykorzystując rozkład na czynniki pierwsze. 

Aby znaleźć NWW dwóch liczb należy: 

 1. Rozłożyć liczby na czynniki pierwsze. 

 2. Zaznaczyć wspólne dzielniki obu liczb. 

 3. Obliczyć iloczyn czynników pierwszej liczby oraz niezaznaczonych czynników drugiej liczby. 

Przykład:

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie