Historia

Wyjaśnij, jakie zmiany dokonały się w życiu 4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, jakie zmiany dokonały się w życiu

1
 Zadanie
1.1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Zmiany, które dokonały się w życiu religijnym pod wpływem przemian społecznych i obyczajowych:

Postępujący wzrost dobrobytu połączony z rewolucją obyczajową lat 60. XX w. przyczynił się do odchodzenia społeczeństw Zachodu od religii.

 • Na mocy Soboru Watykańskiego II zreformowano życie kościelne oraz zniesiono indeks ksiąg zakazanych (istniejący od XVI w. - kontrreformacja, sobór trydencki);
 • Wprowadzono języki narodowe do nabożeństw (wcześniej Liturgia odbywała się tylko i wyłącznie po łacinie). Msze święte stały się bardziej zrozumiałe dla wiernych;
 • Od tej pory kapłan odprawiał mszę świętą, stojąc twarzą do wiernych, a nie jak dotychczas plecami (ryt trydencki);
 • Zwrócono uwagę na kwestie misji i dialogu z innymi kościołami (ekumenizm);
 • Wprowadzono obowiązek czytania Pisma Świętego przez wiernych;
 • Nawiązano porozumienie z innymi kościołami chrześcijańskimi (spotkanie papieża Pawła VI z patriarchą prawosławnym Athenagorasem w 1965 r.);
DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-29
Dziękuję :)
Informacje
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie