Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przemówienie Chruszczowa 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przemówienie Chruszczowa

Tekst źródłowy
 Zadanie

1. Omów negatywne przejawy kultu jednostki przedstawione w referacie Chruszczowa

- Kult jednostki traktuje wodza jako nadczłowieka, posiadajacego nadludzkie cechy oraz zdolności. Stawia go na równi z Bogiem. Wódz to rzekomo człowiek wszechmocny i niomylny. Takie działanie nie pozwala dostrzec popełnianych przez niego błędów i zbrodni, dokonywanych niejednokrotnie na niewinnych ludziach. 

2. Wymień zarzuty stawiane polityce Józefa Stalina

Nikita Chruszczow w swoim referacie "O kulcie jednostki i jego następstwach", wygłoszonym w Moskwie w czasie obrad XX Zjazdu KPZR, skrytykował rządy stalinowskie i patologiczną osobowość Stalina. Jego krytyka była jednak dość wybiórcza. I sekretarz KPZR negował Stalina za wielką czystkę, prowadzenie działań wojennych, masowe represje, terror, masowe aresztowania i deportacje oraz egzekucje bez sądu i dochodzenia. Chruszczow nie wspomniał jednak o Wielkim Głodzie na Ukrainie oraz Katyniu, spraw polskich w ogóle nie poruszano.