Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Porównaj sytuację ludności na terenach 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Porównaj sytuację ludności na terenach

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

Sytuacja ludności na terenach podbitych przez Niemców - porównanie

Na obszarze Europy Zachodniej Niemcy stosowali względnie liberalną politykę okupacyjną. Pozwolili na tworzenie lokalnych rządów kontrolowanych przez miejscowych faszystów lub zwolenników władzy autorytarnej. Rządy kolaboracyjne powstały m.in. we Francji (rząd Vichy z marszałkiem Philippem Pétain'em na czele), Norwegii (norweskie ugrupowanie faszystowskie, na czele którego stał Vidkun Quisling), Danii oraz Holandii. Francuski rząd Vichy ściśle kolaborował z Niemcami. Na jego obszarze produkowano broń dla III Rzeszy i przekazywano w ręce niemieckie miejscowych Żydów. Z kolei po opanowaniu Norwegii przez Niemców, króll Haakon VII nie podpisał aktu kapitulacji i udał się na emigrację. Norwegia okupowania przez III Rzeszą stała się jej bazą wojenną, a nazwisko Vidkuna Quislinga - symbolem kolaboracji z nazistami.

Zupełnie inna sytuacja panowała w Europie Środkowej i Wschodniej. Na tym obszarze Niemcy nie planowali tworzyć żadnych struktur miejscowych rządów, ponieważ zamierzali w przyszłości skolonizować te tereny. Politykę ekspansji w kierunku wschodnim Niemcy jeszcze przed wybuchem wojny usprawiedliwiali koniecznością zdobycia "Lebensraumu", czyli "przestrzeni życiowej" na wschodzie kontynentu. Planowali zajęcie dla rasy germańskiej terenów europejskich od jeziora Ładoga na północy do Morza Czarnego na południu. Ponadto przygotowali szczegółowy plan osiedleńczy i germanizacyjny tych obszarów, tzw. Generalny Plan Wschodni (GPW), który zakładał wymordowanie lub przesiedlenie za Ural ludności słowiańskiej z obszarów Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Zamierzano ocalić kilka milionów Słowian z zamiarem wykorzystania ich do niewolniczej pracy. Do całkowitej zagłady przeznaczono natomiast wszystkich Żydów oraz Romów. Od 1942 r. władze niemieckie realizowały z całą bezwzględnością plan eksterminacji ludności żydowskiej zamieszukącej Europę. Grupy specjalne - "Einsatz - gruppen" dokonywały masowych mordów na Żydach. Wykorzystywani również niemieckie obozy zagłady, stosując tam masowe ludobójstwo Żydów przy użyciu gazów (cyklon B w Oświęcimiu, czy "gazy samochodowe" w Chełmie nad Nerem). Zwłoki pomordowanych były spalane w specjalnych krematoriach. Najsłynniejsze miejsca holokaustu to: Ponary na Litwie, Babi Jar w Kijowie, Treblinka i Oświęcim - Brzezinka w okupowanej Polsce.