Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Omów przebieg wojny polsko - bolszewickiej 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przebieg wojny polsko - bolszewickiej:

 • Do pierwszego stracia z Armią Czerwoną doszło w lutym 1919 r., kiedy to Rosjanie podejmując ofensywę na zachód, rozpoczęli zajmowanie ziemi opuszczanych przez armie niemieckie na Białorusi i Litwie. 
 • W 1919 r. wojska polskie przeprowadziły ofensywę, osiągając do jesieni linię Dźwiny i Berezyny. Podjęto wówczas pierwsze nieudane próby rokowań pokojowych. 
 • Wiosną 1920 r. Naczelnik Państwa zaoferował sojusz walczącej przeciw bolszewikom Ukrainie kijowskiej. 21 kwietnia 1920 r. podpisana została umowa Piłsudski - Petlura (przywódca Ukraińskiej Republiki Ludowej). Na podstawie uznania niepodległości państwa ukraińskiego przez Polskę i rezygnacji przez stronę ukraińską praw do Galicji Wschodniej oba państwa podpisały sojusz wojskowy, którego efektem była wspólna ofensywa zakończona odbiciem z rąk bolszewickich Kijowszczyzny (7 maja 1920 r.)
 • W lipcu 1920 r. nastąpił kontratak armii bolszewickich, które w ciągu miesiąca zepchnęły polską i ukraińską armię do głębokiej defensywy.
 • W trakcie tej kontrofensywy, bolszewicy przekazali zdobytą Wileńszczyznę Litwie i utworzyli Tymczasowy Komitet Rewolucyjny (z Feliksem Dierżyńskim i Julianem Marchlewskim na czele), wyznaczając mu w przyszłości rolę bolszewickiego rządu w zdobytej Polsce. 
 • Niepowodzeniem zakończyła się misja premiera Władysława Grabskiego, dotycząca uzyskania pomocy zbrojnej państw zachodnich (konferencja w belgijskim mieście Spa).
 • W dniach od 13 do 16 sierpnia 1920 r. miała miejsce Bitwa Warszawska ("Cud nad Wisłą"). Józef Piłsudski wynonał przeciwuderzenie znad rzeki Wieprz. Sytuacja bolszewików stała się dramatyczna. Rozbito trzon armii Michaiła Tuchaczewskiego. Pod koniec sierpnia 1920 r. oddziały bolszewickie zostały zepchnięte za rzekę Bug. 
 • Trwające od października 1920 r. rokowania rozejmowe zakończyły się podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze (18 marca 1921 r.), na mocy którego polska granica z Rosją Sowiecką przebiegać miała na lini Dźwina - Słucz - Ostróg - Zbrucz. 
 • Przegrana bolszewików i załamanie sojuszu z Ukrainą miały ogromne wpływy na obustronne relacje. Oprócz względnej stabilizacji granicy nie udało się wymóc na stronie sowieckiej pełnej realizacji postanowień ryskich, a stosunki polsko - ukraińskie w Galicji Wschodniej pozostały napięte.

Postanowienia traktatu ryskiego:

- Traktat ryski kończył wojnę polsko - bolszewicką z lat 1919 - 1920.

- Ustalał przebieg granic między tymi państwami. Granica między Polską z Rosją Radziecką miała przebiegać na linni od Dźwiny przez Białoruś do Zbrucza i Dniestru.

- Obie strony zobowiązały się do nieingerowania w swoje sprawy wewnętrzne oraz niepopierania działalności wymierzonej przeciwko sobie.

- Obie strony zagwarantowały prawa mniejszościom narodowym w zakresie religii, kultury i szkolnictwa.

 

- Na mocy traktatu Bolszewicy zgodzili się na zapłatę odszkodowania w wysokości 60 mln rubli w złocie oraz zwrot mienia zagrabionego w czasach carskich. Te ostatnie postanowienia nigdy nie zostały spełnione.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

25 kwietnia 2018
Dzięki za pomoc
user profile image
Aneta

14 grudnia 2017
dzięki!
user profile image
Kornelia

3 listopada 2017
Dzięki!!!
user profile image
Nikodem

8 października 2017
Dziękuję!
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45508

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie