Historia

Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy. (Podręcznik, Nowa Era)

Przedstaw przyczyny oraz skutki przewrotu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw przyczyny oraz skutki przewrotu

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Przyczyny przewrotu majowego:

 • Rządy w czasach II Rzeczpospolitej zmieniały się bardzo często. Ludzie obejmujący ważne stanowiska państwowe za wszelką cenę pragnęli uzyskać jak najwięcej korzyści, szczególnie tych materialnych, często zaniedbując sprawy państwa. 
 • Po reformach Władysława Grabskiego, gospodarka polska zaczęła znowu wpadać w inflację, poziom życia ludności zaczął spadać. Winą za zaistniałą sytuację obarczano rządzących. Społeczeństwo domagało się zmian.
 • Józef Piłsudski w wywiadach prasowych częto podejmował temat naprawy państwa. Poddawał krytyce parlamentarny system rządów w Polsce, przede wszystkim upartyjnienie państwa oraz porażki w polityce międzynarodowej. 
 • Bezpośrednią przyczyną zamachu stanu było powierzenie misji tworzenia rządu Wincentemu Witosowi (10 maja 1926 r.) Widmo powrotu powszechnie znienawidzonych rządów centroprawicy wywołało poparcie lewicy dla idei powrotu marszałka do władzy.

Skutki przewrotu majowego:

 • W wyniku przewrotu majowego prezydent Stanisław Wojciechowski oraz premier Wincenty Witos podali się do dymisji.
 • Rezultatem 3-dniowych walk było 400 zabitych i 900 rannych. 
 • Misję utworzenia nowego rządu powierzono związanemu z obozem Piłsudskiego - Kazimierzowi Bartlowi.
 • Józef Piłsudski został ministrem spraw wojskowych.
 • Trzecim prezydentem II RP został Ignacy Mościcki.
 • W sierpniu 1926 r. Sejm RP uchwalił zmiany konstytucji z 1921 r., tzw. "nowelę sierpniową". Odtąd władza w Polsce spoczywała w rękach rządu i prezydenta.
 • System rządów sanacyjnych potwierdziła konstytucja kwietniowa z 1935 r.

 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

18 grudnia 2017
Dzięki
user profile image
Ten młody

15 grudnia 2017
Dzięki :)
Informacje
Autorzy: Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45320

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie