Historia

Autorzy:Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2014

Przedstaw przyczyny oraz skutki przewrotu 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Przedstaw przyczyny oraz skutki przewrotu

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Przyczyny przewrotu majowego:

 • Rządy w czasach II Rzeczpospolitej zmieniały się bardzo często. Ludzie obejmujący ważne stanowiska państwowe za wszelką cenę pragnęli uzyskać jak najwięcej korzyści, szczególnie tych materialnych, często zaniedbując sprawy państwa. 
 • Po reformach Władysława Grabskiego, gospodarka polska zaczęła znowu wpadać w inflację, poziom życia ludności zaczął spadać. Winą za zaistniałą sytuację obarczano rządzących. Społeczeństwo domagało się zmian.
 • Józef Piłsudski w wywiadach prasowych częto podejmował temat naprawy państwa. Poddawał krytyce parlamentarny system rządów w Polsce, przede wszystkim upartyjnienie państwa oraz porażki w polityce międzynarodowej. 
 • Bezpośrednią przyczyną zamachu stanu było powierzenie misji tworzenia rządu Wincentemu Witosowi (10 maja 1926 r.) Widmo powrotu powszechnie znienawidzonych rządów centroprawicy wywołało poparcie lewicy dla idei powrotu marszałka do władzy.

Skutki przewrotu majowego:

 • W wyniku przewrotu majowego prezydent Stanisław Wojciechowski oraz premier Wincenty Witos podali się do dymisji.
 • Rezultatem 3-dniowych walk było 400 zabitych i 900 rannych. 
 • Misję utworzenia nowego rządu powierzono związanemu z obozem Piłsudskiego - Kazimierzowi Bartlowi.
 • Józef Piłsudski został ministrem spraw wojskowych.
 • Trzecim prezydentem II RP został Ignacy Mościcki.
 • W sierpniu 1926 r. Sejm RP uchwalił zmiany konstytucji z 1921 r., tzw. "nowelę sierpniową". Odtąd władza w Polsce spoczywała w rękach rządu i prezydenta.
 • System rządów sanacyjnych potwierdziła konstytucja kwietniowa z 1935 r.