Historia

Historia I (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Wciel się w rolę przewodnika wycieczki 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wciel się w rolę przewodnika wycieczki

1
 Zadanie

Odpowiedz na pytania turystów lub sprostuj ich błędne opinie

1. Chętnie zostałabym panią na takim zamku. Ile tu musiało być wygód... 

- Odpowiedź: Średniowieczne zamki pozbawione były wszelkich wygód. Panował w nich chłód oraz ciemność. Szkło w oknach należało do rzadkości, powszechnie zastępowano je ołowianymi płytkami lub deskami. Umeblowanie było bardzo skromne. Niejednokrotnie rycerze spali na wiązkach słomy, gdyż brakowało dla nich łóżek. 

2. Kto mieszkał w takich zamkach jak ten? Tylko król?

- Odpowiedź: W średniowiecznych zamkach mieszkali nie tylko królowie, ale także feudałowie, którzy sprawowali władzę nad swoimi lennikami. W skromniejszych twierdzach, np. wysokich wieżach - mieszkali z kolei zamożni rycerze. 

3. Gdybym żył w średniowieczu, łatwo zdobyłbym ten zamek. Jeden strzał z armaty w bramę i droga wolna.

- Odpowiedź: W epoce średniowiecza, zamki były twierdzami bardzo trudnymi do zdobycia, ponieważ nie znano wówczas broni palnej. 

4. A co się działo na zamku, kiedy akurat nikt go nie oblegał? 

- Odpowiedź: W czasach pokoju, średniowieczne zamki świadczyły o potędze ich właścicieli i umożliwiały kontrolę nad podległymi terenami. Na zamkach odbywały się wspaniałe uczty, turnieje rycerskie oraz polowania. 

5a, 5b. - Tato, dlaczego ten zamek stoi na wyspie jeziora? - Bo jego właściciel lubił łowić ryby

- Odpowiedź: Zamek stoi na wyspie jeziora ze względów obronnych. W epoce średniowiecza możni władcy kazali wznosić zamki w miejscach mających naturalne warunki obronne - na wzgórzach, nad rzekami lub jeziorami.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10410

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Największy wspólny dzielnik (nwd)

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch liczb naturalnych jest to największa liczba naturalna, która jest dzielnikiem każdej z tych liczb.

Przykłady:

 • Największy wspólny dzielnik liczb 6 i 9 to liczba 3.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 6: 1, 2, 3, 6;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 9: 1, 3, 9;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 6 i 9. Jest to 3.
 • Największy wspólny dzielnik liczb 12 i 20 to liczba 4.

  1. Wypiszmy dzielniki liczby 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12;
  2. Wypiszmy dzielniki liczby 20: 1, 2, 4, 5, 10, 20;
  3. Wśród dzielników wyżej wypisanych szukamy największej liczby, która jest zarówno dzielnikiem 12 i 20. Jest to 4.
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie