Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Na czym polegała wyjątkowość poglądów Ottona 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Na czym polegała wyjątkowość poglądów Ottona

4
 Zadanie

 • Na czym polegała wyjątkowość poglądów Ottona III? Przedstaw je krótko

Wyjątkowość poglądów Ottona III polegała na tym, że władca wyobrażał sobie swoje przyszłe królestwo jako odrodzone cesarstwo rzymskie obejmujące cały chrześcijański świat. W skład państwa miały wejść na równych prawach: Italia, Niemcy, Francja oraz zachodnia Słowiańszczyzna. Stolicą imperium miał zostać Rzym. Koncepcja ta stanowiła połączenie idei jedności chrześcijańskiej Karolingów oraz nadziei na odrodzenie potęgi starożytnego Rzymu. 

1. Porównaj plany terytorialne niemieckiego władcy z planami Karola Wielkiego

- Według planów Ottona III, Europa miała tworzyć polityczną całość, złożoną z czterech królestw: Germanii, Galii, Italii oraz zachodniej Słowiańszczyzny. Wszystkie człony przyszłego państwa miały posiadać równorzędny status. Z kolei król Franków - Karol Wielki, planował zjednoczenie w państwie wszystkich plemion germańskich. W czasie swojego panowania odbył 33 wyprawy wojenne. Rozgromił Longobardów, Arabów odsunął aż za rzekę Ebrę w północnej Hiszpanii, pokonał germańskich Sasów i siłą nawracał ich na chrześcijaństwo. Jego podboje znacznie powiększyły obszar państwa Franków.

2. Wyjaśnij, czym różniła się koncepcja Ottona III od zamiarów Henryka I i Ottona I. Dlaczego wzbudziła krytykę niemieckich możnowładców?

- Henryk I dążył do ograniczenia samodzielności możnowładców, a także umocnienia autorytetu władzy monarszej. Zamierzał zapewnić królestwu niemieckiemu międzynarodowe znaczenie. Politykę tę, kontynuował jego syn - Otton I, który organizował wyprawy na obszary zamieszkane przez Słowian połabskich. Rozgromił koczownicze plemiona węgierskie (bitwa na Lechowym Polu) i narzucił zwierzchność lenną książętom czeskim, a także polskiemu księciu Mieszkowi I. W przeciwieństwie do swego poprzednika, Otton III utrzymywał przyjazne stosunki z polskim księciem - Bolesławam Chrobrym. Zachodnia Słowiańszczyzna miała wejść w skład jego uniwersalnego imperium. Polityka prowadzona przez młodziutkiego księcia Ottona III wzbudzała krytykę niemieckich możnowładców, ponieważ ziemie na wschód od Łaby, uważali oni za tereny przeznaczone do podboju. Idea uniwersalizmu cesarskiego stanowiła zagrożenie dla niezależności książąt niemieckich.

 • Wskaż podobieństwa i różnice między planami Ottona III a dzisiejszą koncepcją Unii Europejskiej.

Podobieństwa:

 • Wszystkie państwa posiadają równorzędny status;
 • Wzmocnienie jedności pomiędzy Europejczykami;
 • Oparcie o wspólną tożsamość, historię i kulturę;

Różnice

 • Według koncepcji Ottona III - Europa miała tworzyć polityczną całość, złożoną z czterech królestw: Germanii, Italii, Galii i zachodniej Słowiańszczyzny. 
 • W skład UE wchodzi obecnie 28 państw członkowskich.
 • Unia Europejska zakłada integrację polityczną, gospodarczą i społeczną Europy.
 • Idea uniwersalizmu cesarskiego zakładała zjednoczenie całego chrześcijańskiego świata.
 • Stolica uniwersalnego imperium Ottona III - Rzym.
 • Stolica UE - Bruksela.