Historia

Przeczytaj uważnie list Karola Wielkiego 4.53 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Przeczytaj uważnie list Karola Wielkiego

2
 Zadanie

1. Jakie są, według Karola Wielkiego, zadania władzy świeckiej?

- Według Karola Wielkiego zadaniem władzy świeckiej jest obrona Kościoła katolickiego oraz walka orężna z wszelkimi jego wrogami: poganami i niewiernymi. 

2. Na czym polega zadanie władzy duchownej?

- Zadaniem władzy duchownej jest wspieranie walki prowadzonej przez chrześcijańskich władców. Papież powinien wznosić modły do Boga, aby obrońcy wiary katolickiej zawsze zwycięsko odpierali najazdy wrogów. 

3. Kto, zdaniem króla, sprawuje faktyczną władzę nad chrześcijańskim państwem: papież czy świecki monarcha? Uzasadnij odpowiedź. 

- Zdaniem króla, faktyczną władzę nad chrześcijańskim państwem sprawuje cesarz, ponieważ to on broni orężem wszystkich wyznawców Chrystusa.

DYSKUSJA
Informacje
Historia I
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

  • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

  • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie