Historia

Autorzy:Beata Kubicka

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Na podstawie tekstu źródłowego 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Na podstawie tekstu źródłowego

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Podaj imiona władców, którzy zawarli unię w Horodle.

- Władysław Jagiełło, Witold Kiejstutowicz.

b) Podaj datę jej zawarcia.

- 14 sierpnia 1385 r.

c) Omów zasady ustanowienia unii.

- Na mocy unii w Krewie Władysław Jagiełło zobowiązał się przyjąć chrzest wraz ze swymi poddanymi i uwolnić polskich jeńców. Obiecał również, że odzyska wszystkie ziemie utracone w przeszłości przez Królestwo Polskie. Z kolei panowie małopolscy,przystali na zawarcie małżeństwa Jagiełły z Jadwigą Andegaweńską oraz elekcję Litwina na króla Polski. Zawarcie unii polsko - litewskiej oznaczało zaostrzenie stosunków z zakonem krzyżackim.