Historia

Na podstawie tekstu źródłowego 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Na podstawie tekstu źródłowego

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Podaj imiona władców, którzy zawarli unię w Horodle.

- Władysław Jagiełło, Witold Kiejstutowicz.

b) Podaj datę jej zawarcia.

- 14 sierpnia 1385 r.

c) Omów zasady ustanowienia unii.

- Na mocy unii w Krewie Władysław Jagiełło zobowiązał się przyjąć chrzest wraz ze swymi poddanymi i uwolnić polskich jeńców. Obiecał również, że odzyska wszystkie ziemie utracone w przeszłości przez Królestwo Polskie. Z kolei panowie małopolscy,przystali na zawarcie małżeństwa Jagiełły z Jadwigą Andegaweńską oraz elekcję Litwina na króla Polski. Zawarcie unii polsko - litewskiej oznaczało zaostrzenie stosunków z zakonem krzyżackim.

DYSKUSJA
Informacje
Historia 1
Autorzy: Beata Kubicka
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Porównywanie ułamków

Porównywanie dwóch ułamków polega na stwierdzeniu, który z nich jest mniejszy, który większy.

 • Porównywanie ułamków o takich samych mianownikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same mianowniki, to ten jest większy, który ma większy licznik

  Przykład:

  $$3/8$$ < $$5/8$$
   
 • Porównywanie ułamków o takich samych licznikach
  Jeżeli ułamki zwykłe mają takie same liczniki, to ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

  Przykład:

  $$4/5$$ > $$4/9$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie