Historia

Autorzy:Beata Kubicka

Wydawnictwo:OPERON

Rok wydania:2015

Opisz ustrój Aten po reformach Solona 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Opisz ustrój Aten po reformach Solona

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

Ustrój Aten po reformach Solona i Klejstenesa.

Na początku VI w. p.n.e. z misją reformy państwa wystąpił prawodawca Solon. Zarządził on jednorazowe umorzenie długów, zakazał pożyczek pod zastaw dłużnika i jego rodziny. Ponadto ustanowił sądy przysięgłych, które stały się z czasem jednym z filarów demokratycznej praworządności w Atenach. Reformy Solona nie rozładowały kryzysu i w poł. VI w. p.n.e. władzę przejął tyran Pizystrat, a po nim jego synowie. Pod koniec VI w. Ateńczycy obalili tyranię. Ich państwu groził chaos i wówczas prawodawca Klejstenes odwołał się do Zgromadzenia Ludowego, które uchwaliło program reform. W Atenach zapanowała wówczas demokracja - rządy ludu. Klejstenes odebrał arystokracji wyłączny wpływ na politykę państwa, powiększył znaczenie Zgromadzenia Ludowego. Ściśle ze Zgromadzeniem współpracowała Rada Pięciuset wybierana według nowych zasad. Ateny podzielono na jednostki terytorialne - fyle. Urzędników losowano na roczną kadencję z wyjątkiem 10 strategów zajmujących się dowodzeniem armią. Ponadto, Klejstenes obawiając się powrotu tyrabnii wprowadził sąd skorupkowy (ostracyzm).