Historia

Historia 1 (Podręcznik, OPERON)

Wyjaśnij, dlaczego Spartę możemy określić 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij, dlaczego Spartę możemy określić

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
4
 Zadanie
Tekst źródłowy
 Zadanie

Spartę możemy określić mianem państwa oligarchicznego o charakterze militarnym, ponieważ:

 • rządy w Sparcie opierały się na surowych prawach ogłoszonych przez Likurga;
 • na czele państwa stało dwóch królów jednocześnie, jednak ich rola ograniczała się do funkcji kapłańskich i dowodzenia armią w czasie wojny;
 • państwem rządziła rada starszych - geruzja, która składała się z 28 obywateli liczących conajmniej 60 lat;
 • bardzo istotną rolę odgrywali w państwie eforzy wybierani na roczną kadencję. Prowadzili oni politykę zagraniczną Sparty i nadzorowali wychowanie młodzieży;
 • państwo decydowało w pełni o sposobie życia mieszkańców Sparty, także o wychowaniu dzieci i młodzieży;
 • ustrój panujący w Sparcie charakteryzował się zmilitaryzowaniem życia społeczeństwa i ksenofobią. Od najmłodszych mieszkańców polis oczekiwano, że wyrosną na najlepszych żołnierzy w całej Helladzie. Chłopcy musieli uodpornić się na ból i trudy wojskowego życia. Spartanom wpajano zasadę, że z wyprawy wojennej mogą wrócić jedynie jako zwycięzcy - "z tarczą lub na tarczy";
DYSKUSJA
Informacje
Historia 1
Autorzy: Janusz Ustrzycki
Wydawnictwo: OPERON
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21283

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie