Historia

Opowiedz, jak i po co budowano rzymskie 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Historia

Opowiedz, jak i po co budowano rzymskie

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Rzymska sieć dróg była jednym z największych osiągnięć starożytnych inżynierów. Przyczyniła się do rozwoju poczty cesarskiej oraz handlu. Zapewniała łączność pomiędzy państwem rzymskim a podbitymi ziemiami. Sprzyjała szybkiemu przemieszczaniu się armii. 

Rzymska droga składała się z kilku warstw. Najpierw kopano głęboki rów, następnie na dnie oraz po jego bokach układano tłuczone kamienie. Sypano na nie żwir i piach, który mocno uklepywano. Na końcu układano nawierzchnię z dużych, płaskich kamieni. Przy drodze kopano rowy, gromadzące spływającą wodę oraz ustawiano kamienie milowe, wskazujące podróżnym odległość, dzielącą ich od miast położonych na szlaku.

 • Rzymskie drogi zachowały się do naszych czasów w Europie Zachodniej.

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 4 2015
Autorzy: Małgorzata Lis, Wojciech Kalwat
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10400

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Dzielenie z resztą

Na początek zapoznajmy się z twierdzeniem o dzieleniu z resztą, które brzmi następująco:
"Dla pary liczb całkowitych a i b (gdzie b ≠ 0) istnieją liczby całkowite q i r, dla których spełnione jest równanie a = qb + r, gdzie 0 ≤ r < │b│. Liczby q i r nazywa się odpowiednio ilorazem i resztą z dzielenia a przez b."

Innymi słowy, dzielenie z resztą to takie dzielenie, w którym iloraz nie jest liczbą całkowitą.

Przykład obliczania reszty z dzielenia:

 1. Podzielmy liczbę 23 przez 3.
 2. Wynikiem dzielenia nie jest liczba całkowita (nie dzieli się równo). Maksymalna liczba trójek, które zmieszczą się w 23 to 7.
 3. $$7 • 3 = 21$$
 4. Różnica między liczbami 23 i 21 wynosi 2, zatem resztą z tego dzielenia jest liczba 2.
 5. Poprawny zapis działania: $$21÷3=7$$ $$r.2$$

Przykłady:

 • $$5÷2=2$$ r. 1
 • $$27÷9=3$$ r. 0
 • $$(-8)÷(-3)=3 r. 1$$
 • $$(-15)÷4=-3$$ .r -3 lub $$(-15)÷4=-4$$ r. 1

  Zapamiętaj

Reszta jest zawsze mniejsza od dzielnika.

Zobacz także
Udostępnij zadanie