Historia

Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Historia

Na podstawie tekstu źródłowego wskaż

1
 Zadanie

I. W którym wieku powstał cytowany tekst?

[] A. W XIII w.

[x] B. W XI w.

[] C. W XII w. 

 

II. Kto, zgodnie z zapisami "Dictatus papae", miał dzierżyć najwyższą władzę w świecie chrześcijańskim.

[] A. Cesarz.

[x] D. Papież.

[] E. Wspólnie papież i cesarz.

 

III. Jaką ideę głosił Grzegorz VII w m"Dictatus papae"?

[x] A. Tylko papież ma prawo mianować biskupów.

[] B. Cesarz i inni władcy świeccy mają prawo mianować biskupów w swoich krajach.

[] C. Papież ma prawo powoływać biskupów wyłącznie za zgodą zgromadzenia synodalnego.

DYSKUSJA
user profile image
nietoperek2001

28-05-2017
Witam w 2 jest zaznaczone D a w ćwiczeniach jest zamiast D jest B.
user profile image
Paulina

21160

29-05-2017
@nietoperek2001 Cześć, w naszym wydaniu jest tak, prawdopodobnie to błąd w druku. Pozdrawiamy!
user profile image
Bywas

27-03-2017
II. Punkty: A. D. E. ? Powinny być A,b,c :)
user profile image
Paulina

21160

29-03-2017
@Bywas Cześć, w ćwiczeniach podano podpunkty: A, D, E. Pozdrawiamy!
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21160

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielniki

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.

Inaczej mówiąc, dzielnikiem liczby naturalnej n nazywamy liczbę naturalną m, jeżeli liczba n podzieli się przez m, tzn. gdy istnieje taka liczba naturalna k, że $$n=k•m$$.

Przykład:

10 dzieli się przez 1, 2, 5 i 10, z tego wynika, że dzielnikami liczby 10 są liczby 1, 2, 5 i 10.

Możemy też powiedzieć, że:

 • 1 jest dzielnikiem 10 bo 10=10•1
 • 2 jest dzielnikiem 10 bo 10=5•2
 • 5 jest dzielnikiem 10 bo 10=2•5
 • 10 jest dzielnikiem 10 bo 10=1•10


Jeżeli liczba naturalna m jest dzielnikiem liczby n, to liczba n jest wielokrotnością liczby m.

Przykład:
Liczba 2 jest dzielnikiem liczby 10, czyli liczba 10 jest wielokrotnością liczby 2.
Symboliczny zapis $$m∣n$$ oznacza, że m jest dzielnikiem liczby n (lub n jest wielokrotnością liczby m). Powyższy przykład możemy zapisać jako $$2|10$$ (czytaj: 2 jest dzielnikiem 10).


Dowolna liczba naturalna n, większa od 1 (n>1), która ma tylko dwa dzielniki: 1 oraz samą siebie (czyli liczbę n) nazywamy liczbą pierwszą. Liczbami pierwszymi są liczby: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Zapamiętaj

Liczba 1 nie jest liczbą pierwszą – bo ma tylko jeden dzielnik. Liczba 0 też nie jest liczbą pierwszą – bo ma nieskończenie wiele dzielników.

  Zapamiętaj

Liczbę niebędącą liczbą pierwszą, czyli posiadająca więcej niż dwa dzielniki, nazywamy liczbą złożoną. Liczbami złożonymi są: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18...

  Zapamiętaj

Liczby 1 i 0 nie są liczbami złożonymi.

  Ciekawostka

Liczba doskonała to liczba, która jest równa sumie wszystkich swoich dzielników mniejszych od niej. Dotychczas znaleziono tylko 46 liczb doskonałych. Przykładem liczby doskonałej jest 6.

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie