Historia

Autorzy:Anita Plumińska-Mieloch

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Wskaż główne idee uniwersalnego cesarstwa 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Wskaż główne idee uniwersalnego cesarstwa

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Główne idee uniwersalnego cesarstwa Ottona III.

 

[x] A. Zapewnienie trwałego pokoju w Europie.

[x] B. Scalenie chrześcijańskiej Europy pod cesarskim berłem.

[] C. Zjednoczenie Europy i oddanie jej pod władzę papieża.

[x] D. Objęcie przez polskiego monarchę władzy nad krajami słowiańskimi.

[] E. Wprowadzenie systemu lennego w całej Europie.