Historia

Bliżej historii 1 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

Uzasadnij stwierdzenie, że średniowieczni 4.67 gwiazdek na podstawie 12 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Historia

Uzasadnij stwierdzenie, że średniowieczni

3
 Zadanie
4
 Zadanie

5
 Zadanie

Średniowieczni Arabowie oddziaływali na rozwój kultury europejskiej poprzez naukę, sztukę oraz rzemiosło. W stolicy państwa - Bagdadzie została założona akademia nazwana Domem Mądrości, gdzie uczeni tłumaczyli na język arabski antyczne dzieła geografa Ptolemeusza, filozofa Arystotelesa oraz lekarza Hipokratesa. Muzułmanie pielęgnowali i rozwijali wiedzę odziedziczoną po starożytnych uczonych. Przyczynili się do rozwoju geografii, astronomii oraz medycyny. Na dworach kalifów powstawały oryginalne romanse, utwory poetyckie oraz zbiory baśni - "Księga tysiąca i jednej nocy". Od mieszkańców Indii przejęli stosowane przez nich cyfry, dziś nazywane arabskimi, a następnie upowszechnili je nad Morzem Śródziemnym. Na terenach zajętych przez Arabów upowszechniono styl artystyczny, którego charaktersytyczną cechą były wyjątkowe zdobienia - arabeski, czyli wzory roślinne i geometryczne. W meczetach i pałacach rozwijało się także  malarstwo ścienne. 

Cywilizacja arabska poprzez swe wpływy w Bizancjum oraz Hiszpanii odegrała ważną rolę w rozwoju kultury europejskiej. Za pośrednictwem Arabów docierały na tereny Europy osiągnięcia uczonych z Dalekiego Wschodu. Dzieła muzłumańskich lekarzy i filozofów, Awerroesa i Awicenny przetłumaczono na język łaciński.

DYSKUSJA
Informacje
Bliżej historii 1
Autorzy: Anita Plumińska-Mieloch
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21170

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

  1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

    prosteprzecinajace
     
  2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

    Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

    prostekatprosty
     
  3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

    Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
     

    proste-rownlegle
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

  1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

    odcinkiprostopadle
     
  2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

    odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie