Historia

Kim byli apostołowie? Wymień imiona czterech 4.75 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Kim byli apostołowie? Wymień imiona czterech

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Apostołowie - byli wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa, powołanymi przez Niego osobiście i posłanymi do głoszenia Jego nauk. Nazywano ich wysłańcami. Byli świadkami życia i zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu.

Imiona czterech apostołów:

 • Szymon Piotr - syn Jonasza, rybak z Betsaidy. 
 • Andrzej - brat Piotra, rybak z Betsaidy.
 • Jan Ewangelista - syn Zebedeusza, brat Jakuba.
 • Mateusz - były poborca podatkowy.

 

Źródło internetowe  z którego korzystałem/korzystałam to: http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/apostolowie

DYSKUSJA
Informacje
Historia wokół nas 5
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie