Historia

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

Opisz następstwa upadku powstania listopadowego. 3.67 gwiazdek na podstawie 15 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Opisz następstwa upadku powstania listopadowego.

5
 Zadanie

Car Mikołaj I nie zamierzał darować Polakom, że ośmielili się wywołać powstanie. Odtąd ziemie nad Wisłą miały być częścią państwa carów. Zlikwidowano sejm oraz polską armię, służących w niej żołnierzy wcielono w szeregi carskiego wojska. Car zniósł konstytucję Królestwa Polskiego oraz ograniczył jego autonomię. Ukarano uczestników niepodległościowego zrywu - konfiskowano ich majątki, wtrącano do więzień, zsyłano na Syberię. Zamknięto także uniwersytety w Warszawie i Wilnie oraz liceum w Krzemieńcu, a ich zbiory wywieziono do Rosji. Ograniczono naukę historii Polski i języka ojczystego. Rosyjskiego panowania w Królestwie Polskim strzegła silna carska armia. W warszawskiej Cytadeli zorganizowano potężne więzienie. Umieszczono tam, wszystkich, którzy sprzeciwlili się władzy potężnego cara.