Historia

Autorzy:Radosław Lolo, Anna Pieńkowska

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2014

W poniższych zdaniach dopisz właściwe 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

W poniższych zdaniach dopisz właściwe

1
 Zadanie

2
 Zadanie

a) Zygmunt II August był ostatnim władcą z dynastii Jagiellonów.

b) Rzecząpospolitą Obojga Narodów nazywano Polskę i Litwę, które w 1569 roku na mocy unii lubelskiej utworzyły jedno państwo.

c) Najważniejsze zasady ustroju Rzeczypospolitej XVI wieku to zasady: wolności, zgody i prawa

d) Po bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta króla wybierała szlachta.

e) Nowego władcę Rzeczypospolitej Obojga Narodów wybierano na drodze wolnej elekcji

f) Miejscem obrad sejmu elekcyjnego była wieś Wola w pobliżu Warszawy.