Historia

Historia wokół nas 6 (Zeszyt ćwiczeń, WSiP)

W poniższej tabeli wypisz pozytywne i negatywne 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

W poniższej tabeli wypisz pozytywne i negatywne

4
 Zadanie

5
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby zobaczyć najnowsze.

SKUTKI POZYTYWNE:

- Wprowadzenie nowych upraw (w Europie pojawiły się nieznane dotąd produkty żywnościowe: ziemniaki, pomidory, papryka, kukurydza, fasola, tytoń oraz bawełna);

- Rozwój handlu zamorskiego, powstanie pierwszych banków;

- Poznanie nowych ludów, kultur oraz przyrody nowo odkrytych ziem;

- Powstanie nowych, ulepszonych map oraz przyrządów nawigacyjnych;

- Wzbogacenie wiedzy Europejczyków o otaczającym świecie;

- Wytyczenie nowych szlaków handlowych - odkrycie drogi morskiej do Indii;

- Potwierdzono kulistość Ziemi;

SKUTKI NEGATYWNE:

- Upadek państwa Azteków i Inków;

- Rozwój niewolnictwa (przymusowa migracja czarnej ludności z Afyki do Ameryki);

- Wyzysk ludności tubylczej przez Europejczyków;

- Brutalna chrystianizacja podbitych ludów;

- Śmierć setek tysięcy tubylców na skutek chorób przywiezionych z Europy;

- Spadek wartości pieniądza;

- Upadek dotychczasowych potęg handlowych (Hanza, miasta włoskie);

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Historia wokół nas 6
Autorzy: Radosław Lolo, Anna Pieńkowska
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21329

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie