Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Poniższe zdania zawierają błędy. Popraw 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Poniższe zdania zawierają błędy. Popraw

2
 Zadanie

3
 Zadanie

1. Obiady czwartkowe przeszły do historii, ponieważ król i jego goście jedli baraninę. 

- Obiady czwartkowe przeszły do historii, ponieważ król oraz jego goście - poeci, artyści i pisarze recytowali wówczas swe utwory oraz rozmawiali o przebudowie państwa. Uczestnikami spotkań byli między innymi: poeta Ignacy Krasicki, historyk Adam Naruszewicz oraz pisarze Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic i Julian Ursyn Niemcewicz.

2. Monarcha wywarł wielki wpływ na kulturę narodową - m.in. założył Teatr Narodowy i Łazienki Królewskie - dlatego lata jego panowania nazwano czasami łazienkowskimi. 

- Monarcha wywarł wielki wpływ na kulturę narodową - m.in. założył Teatr Narodowy i Łazienki Królewskie - dlatego lata jego panowania nazwano czasami stanisławowskimi

3. W 1772 roku Polska dokonała rozbioru Rosji, Austrii i Prus. 

- W 1772 roku Rosja, Austria i Prusy dokonały I rozbioru Polski.

4. Sejm Czteroletni nazwano Wielkim dlatego, że trwał cztery lata zamiast sześciu tygodni.

- Sejm Czteroletni nazwano Wielkim ponieważ, decyzje podjęte w trakcie jego obrad miały doniosłe znaczenie dla Rzeczypospolitej.