Historia

Gdyby przyszło ci żyć w średniowieczu, czy 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Gdyby przyszło ci żyć w średniowieczu, czy

7
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

 • Gdyby przyszło ci żyć w średniowieczu, czy zgodziłbyś się zostać mnichem? Czy mogłabyś być mniszką? Dlaczego?

- Gdyby przyszło mi żyć w średniowieczu zgodziłbym się zostać mnichem. Duchowni byli wówczas ludźmi najlepiej wykształconymi. Mnich znał język łaciński, potrafił czytać i pisać. Ludzie tej epoki uważali, że jeśli ktoś chce osiągnąć życie wieczne, musi umartwiać ciało, pomagać bliźniemu i poświęcać swój czas na modlitwę. Posługa mnichów pełna była troski i miłosierdzia o drugiego człowieka. Prowadzili oni szpitale dla chorych i bezdomnych. Karmili głodnych, udzielali gościny podróżnym, prowadzili szkoły oraz przepisywali księgi. Pracowali również fizycznie: uprawiali warzywa, dbali o przyklasztorne ogrody. Ponadto posiadali duży wpływ na politykę poszczególnych państw. Niejednokrotnie pełnili funkcje doradców i sekretarzy władców.

A. Wyjaśnij, w jaki sposób benedyktyni wpłynęli na rozwój Europy

- Najważniejszym zadaniem benedyktyńskich mnichów było życie zgodne z zasadą:"módl się pracuj". Benedyktyni znali biegle sztukę pisania i czytania, dlatego też z ich usług korzystało wiele kancelarii królewskich oraz książęcych. Zakonnicy byli również znakomitymi gospodarzami oraz ogrodnikami. Ich osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa i sadownictwa przez długie lata wykorzystywano w gospodarstwach klasztornych oraz w medycynie. Benedyktyni zasłynęli przede wszystkim jako kopiści bogato zdobionych rękopisów. Ich księgi odznaczały się wybitnym pięknem oraz precyzją detali. Przepisywanie ksiąg wymagało wielkiej cierpliwości, stąd też wzięło się powiedzenie: "benedyktyńska praca".

B. Z czego utrzymywali się benedyktyni, a z czego franciszkanie?

- Benedyktyni utrzymywali się z pracy wykonywanej w klasztorze. Prowadzili własne gospodarstwa, prowadzili szkoły i szpitale, przepisywali księgi, dbali o chorych i cierpiących. 

- Franciszkanie utrzymywali się wyłącznie z tego, co dostali od ludzi. Nie prowadzili własnych gospodarstw. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
System rzymski

System rzymski jest systemem zapisywania liczb, który w przeciwieństwie do zapisu pozycyjnego, pozwala zapisać liczby przy pomocy znaków o zawsze ustalonej wartości.

Wyróżniamy cyfry podstawowe:

 • I = 1
 • X = 10
 • C = 100
 • M = 1000

oraz cyfry pomocnicze:

 • V = 5
 • L = 50
 • D = 500

Korzystając z systemu rzymskiego liczbę naturalną przedstawiamy jako ciąg powyższych cyfr uporządkowanych od wartości największej do najmniejszej, a wartość liczby jest równa sumie wartości poszczególnych cyfr.

Przykłady:

 • XV → 10+5=15
 • XXXII → 10+10+10+1+1=32
 • CXXVII → 100+10+10+5+1+1=127
 • MDLVII → 1000+500+50+5+1+1=1557

W celu uproszczenia wielu zapisów dopuszcza się umieszczenie cyfry podstawowej o mniejszej wartości przed cyfrą o większej wartości. W takim jednak przypadku wartość mniejszej cyfry uważamy za ujemną.

Przykłady:

 • IX → -1+10=10-1=9
 • CD → -100+500=500-100=400
 • XLII → -10+50+1+1=50-10+2=42
 • CML → -100+1000+50=1000-100+50=950

Ważne jest, że w systemie rzymskim możemy zapisać maksymalnie 3 takie same cyfry podstawowe (czyli I, X, C, M) obok siebie. Cyfry pomocnicze (czyli V, L, D) nie mogą występować obok siebie.

Przykład:

 • XXXII → 10+10+10+1+1=32

  Ciekawostka

System rzymski pochodzi od wysoko rozwiniętej cywilizacji Etrusków (ok. 500 r. p.n.e.). Początkowo zapisywano liczby za pomocą pionowych kresek I,II,III,IIII,IIIII,... .

Rzymianie przejęli cyfry od Etrusków i poddali je pewnym modyfikacjom oraz udoskonaleniom, co dało początki dzisiaj znanemu systemowi rzymskiemu.

Cyfr rzymskich używano na terenie imperium aż do jego upadku w V w. n.e. W średniowieczu stały się standardowym systemem liczbowym całej łacińskiej Europy, jednak pod koniec tej epoki coraz częściej używano już cyfr arabskich, prostszych i wygodniejszych do obliczeń oraz zapisywania dużych liczb. System rzymski stopniowo wychodził z codziennego użycia, chociaż do dziś jest powszechnie znany w Europie i stosowany do wielu celów.

Zobacz także
Udostępnij zadanie