Historia

Czego uczono w XVIII - wiecznym kolegium? 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Czego uczono w XVIII - wiecznym kolegium?

Tekst źródłowy.
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie
 • Czego uczono w XVIII-wiecznym kolegium?

W XVIII-wiecznym kolegium uczono:

- łaciny

- sztuki układania przemówień

- matematyki (uczono po łacinie)

- historii (głównie starożytnej, uczono po łacinie)

 • Porównaj ówczesne przedmioty z twoimi.

Obecnie nauczanie wszystkich przedmiotów odbywa się w języku ojczystym. Czas nauki został podzielony na dwa etapy: nauczanie wczesnoszkolne oraz nauczanie przedmiotowe (klasy IV-VI). W każdej szkole podstawowej obowiązują następujące przedmioty nauczania: 

- język polski 

- matematyka

- przyroda

- język angielski

- historia i społeczeństwo

- zajęcia komputerowe

- wychowanie fizyczne

- zajęcia techniczne

- plastyka

- muzyka 

- religia/etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie (obowiązują za zgodą rodziców)

Dyrektor szkoły za zgodą rodziców może wprowadzić również dodatkowe przedmioty nauczania: drugi język obcy nowożytny oraz przedmiot, dla którego nie ustalono podstawy programowej. 

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie