Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2016

Wyobraź sobie, że jesteś doradcą Konrada 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Wyobraź sobie, że jesteś doradcą Konrada

6
 Zadanie

Ćwiczenie
 Zadanie

  • Napisz, co powiesz dalej. Wprwadzie książę cię nie posłucha, ale cóż ci szkodzi spróbować?

Najłaskawszy książę Konradzie !

Pozwoli książę, że ośmielę się wyrazić swe zdanie w sprawie sprowadzenia do Polski zakonu rycerskiego. Otóż uważam, że jest to zły pomysł, który doprowadzi nasze księstwo do zguby. Krzyżacy raz osiadłwszy na ziemi chełmińskiej będą z pewnością dążyć do rozszerzenia swego terytorium. Rycerze zagrożą naszej suwerenności. Już teraz Krzyżacy sprawiają wiele trudności władcy węgierskiemu - Andrzejowi II. Król szuka sposobności, w której mógłby pozbyć się nieproszonych gości. Kłopot spadnie na nasze księstwo. Nie możemy do tego dopuścić. 

A. Przedstaw historię zakonu krzyżackiego do 1309 roku

Krzyżacy - to członkowie Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, założonego w Jerozolimie w 1190 r. Zgromadzenie zostało powołane w celu sprawowania opieki nad krzyżowcami i pielgrzymami pochodzącymi z Niemiec. W 1198 r. przekształcono go w zakon rycerski walczący z niewiernymi. Po wygnaniu Krzyżaków z Węgier przybyli w 1226 r. do Polski na zaproszenie księcia Konrada Mazowieckiego. Książę sprowadził zakonników na tereny ziemi chełmińskiej, aby pomogli mu w chrystianizacji Prus. Do 1283 r. Krzyżacy podbili obszar między dolną Wisłą oraz dolnym Niemnem i utworzyli państwo, w skład którego weszła również nadana im wcześniej ziemia chełmińska. Na początku XIV w. Krzyżacy zajęli Pomorze Gdańskie i przyłączyli je do swego państwa. W 1309 r. wielki mistrz zakonu krzyżackiego przeniósł swoją siedzibę do Malborka.

B. Czego spodziewał się po zakonie Konrad Mazowiecki, a do czego dążyli Krzyżacy?

  • Książę Konrad Mazowiecki sprowadził w 1226 r. Krzyżaków do Polski w celu chrystianizacji pogańskich Prus. 
  • Krzyżacy dążyli do podboju tych ziem oraz rozszerzenia swych wpływów w rejonie Morza Bałtyckiego.

C. Podaj przyczyny konfliktu między Polską z zakonem krzyżackim

- Sprowadzenie zakonu krzyżackiego na ziemie polskie sprawiło, że w krótkim czasie na północy powstało bardzo silne państwo zakonne, zagrażające Polsce. 

- Krzyżacy siłą i orężem dokonali podboju Prus. Odznaczali się okrucieństwem i bezwzględnością. 

- w 1308 r. Krzyżacy zdobyli Gdańsk, a rok później opanowali Pomorze Gdańskie.