Historia

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Przygotowujesz wystawę zdjęć o kształtowaniu się granic 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Przygotowujesz wystawę zdjęć o kształtowaniu się granic

1
 Zadanie

1. Walki o Lwów. (Kto i kiedy brał w nich udział? Co się stało z Ukrainą?)

W listopadzie 1918 roku o Lwów stoczono zażarty bój z chcącymi opanować miasto Ukraińcami. Do legendy przeszła bohaterska postawa lwowskiej młodzieży oraz dzieci - tzw. Orląt Lwowskich. Walki o miasto trwały trzy tygodnie, zginęło w nich blisko 200 Orląt. Ostatecznie Lwów i zachodnia Ukraina znalazły się w granicach Polski. Wschodnią Ukrainę zagarnęła Rosja.

2. Powstanie wielkopolskie. (Kiedy wybuchło? Do czego doprowadziło?)

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu. W ciągu kilkunastu dni Polacy wyzwolili spod władzy Niemców większość ziem byłego zaboru pruskiego. Ich zwycięstwo miało duży wpływ na przyłączenie Wielkopolski do państwa polskiego. Ostatecznie o losie Wielkopolski zadecydowano podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku.

3. Początek wojny polsko - radzieckiej. (Kiedy i dlaczego wybuchła?)

Wojna polsko-radziecka wybuchła w 1919 roku, trwała do 1921 roku. Przywódcy Rosji Sowieckiej pragnęli zaprowadzić ustrój komunistyczny w całej Europie. Dowódca Armii Czerwonej - Michaił Tuchaczewski w swoim rozkazie pisał: "Armia Czerwonego Sztandaru oraz armia drapieżnego Białego Orła stanęły naprzeciw siebie przed bojem na śmierć i życie. Przez trupa Białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze".

4. Plebiscyt na Warmii i Mazurach. (Kiedy go przeprowadzono? Co Polska uzyskała?)

Plebiscyt na Warmii i Mazurach przeprowadzono w 1920 roku. W wyniku głosowania - Polska uzyskała niewielki obszar - zaledwie dwa powiaty na prawym brzegu Wisły.

5. Bitwa Warszawska. (Kto i kiedy ją stoczył? Jak jest inaczej nazwana? Czym się zakończyła?)

Była to największa bitwa wojny polsko- bolszewickiej, stoczona 15 sierpnia 1920 roku. Nazywana także "Cudem nad Wisłą". Zakończyła się wielkim zwycięstwem polskiej armii. Znaczenie batalii doceniono tuż po jej zakończeniu. Z racji realnego zagrożenia opanowania Zachodniej Europy przez komunistów, sukces Polaków pod Warszawą zasłużył sobie na miano "osiemnastej decydującej bitwy świata".

6. Zajęcie Wilna przez Polaków. (Kiedy nastąpiło?)

W 1920 roku polskie wojska zajęły Wilno wraz z okręgiem wileńskim, w którym Polacy stanowili większość mieszkańców. Litwini nie pogodzili się z tą stratą.

7. III powstanie śląskie. (Kiedy i dlaczego wybuchło? Do czego doprowadziło?)

III powstanie śląskie wybuchło w maju 1921 roku. Największe walki toczyły się o Górę Świętej Anny. Na skutek walk powstańczych i decyzji Ligii Narodów dokonano podziału obszaru plebiscytowego na Śląsku. Zgodnie z tą decyzję 2/3 obszaru spornego pozostało w Niemczech, a 1/3 przeszła do Polski. Polacy otrzymali jednak główne ośrodki przemysłowe Górnego Śląska, z Katowicami na czele.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

2 dni temu
Czemu tak dużo tego co?
user profile image
Odrabiamy.pl

318

2 dni temu

@Gość Cześć, powyższe zadanie zawiera bardzo szczegółową odpowiedź na pytanie podane w poleceniu, ponieważ część użytkowników sygnalizowała nam, że niektórzy nauczyciele...

user profile image
Gość

1

16-02-2017
Dzięki
user profile image
PiotrSeven

31-01-2017
za duzo jest napisane
user profile image
Paulina

10704

01-02-2017
@PiotrSeven Cześć, powyższe zadanie zawiera bardzo szczegółową odpowiedź na pytanie podane w poleceniu. Możesz je skrócić, bądź zmodyfikować według własnego uznania. Pozdrawiamy!
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10649

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny

Jeżeli ułamek zwykły posiada w mianowniku 10, 100, 1000, … to zamieniamy go na ułamek dziesiętny w następujący sposób: między cyframi liczby znajdującej się w liczniku danego ułamka zwykłego stawiamy przecinek tak, aby po przecinku było tyle cyfr, ile zer w mianowniku. Gdyby zabrakło cyfr przy stawianiu przecinka, to należy dopisać brakującą ilość zer.

Przykłady:

 • $$3/{10}= 0,3$$ ← przepisujemy liczbę 3 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${64}/{100}= 0,64$$ ← przepisujemy liczbę 64 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${482}/{1000} = 0,482$$ ← przepisujemy liczbę 482 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były trzy cyfry (bo w mianowniku mamy trzy zera); musimy dopisać 0, ponieważ brakuje nam cyfr przy stawianiu przecinka,

 • $${45}/{10}= 4,5$$ ← przepisujemy liczbę 45 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku była jedna cyfra (bo w mianowniku mamy jedno zero); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer,

 • $${2374}/{100}= 23,74$$ ← przepisujemy liczbę 2374 z licznika i stawiamy przecinek tak, aby po przecinku były dwie cyfry (bo w mianowniku mamy dwa zera); w tym przypadku nie ma potrzeby dopisywania zer.

  Uwaga

Istnieją ułamki zwykłe, które możemy rozszerzyć lub skrócić tak, aby otrzymać w mianowniku 10, 100, 1000,... Jednak nie wszystkie ułamki można zamienić na równe im ułamki dziesiętne, to znaczy tak rozszerzyć lub skrócić, aby otrzymać ułamek o mianowniku 10, 100, 1000 itd.

Przykłady ułamków, które dają się rozszerzyć lub skrócić, tak aby otrzymać ułamek dziesiętny:
$$1/2= {1•5}/{2•5}=5/{10}= 0,5$$
$$3/{20}= {3•5}/{20•5}= {15}/{100}= 0,15$$
$${80}/{400}= {80÷4}/{400÷4}={20}/{100}= 2/{10}= 0,2$$

Nie można natomiast zamienić na ułamek dziesiętny ułamka $$1/3$$. Ułamka tego nie można skrócić ani rozszerzyć tak, aby w mianowniku pojawiła się liczba 10, 100, 1000 itd.

Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie