Historia

Autorzy:Tomasz Małkowski

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2014

Wyjaśnij w tabelce (s. 20), jakimi metodami władze 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 6 Klasa
  3. Historia

Wyjaśnij w tabelce (s. 20), jakimi metodami władze

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Metody:

- władze carskie wprowadziły obowiązkowe nauczanie historii i geografii Rosji

- przekłamywano historię- rosyjscy nauczyciele kłamali, że pod Grunwaldem walczyły tylko wojska rosyjskie, a nie polskie

-w urzędach, sadach oraz szkołach zakazano używania języka polskiego

- zaborcy utrudniali tworzenie organizacji społecznych; wprowadzono cenzurę

- nauka języka polskiego nie była obowiązkowa; wszystkie przedmioty wykładano w języku rosyjskim

- wladze carskie organizowały przeszukania uczniowskich stancji- celem rewizji była przede wszytskim polska książka

 

Cel:

- Car chciał, aby Polska stała się częścią Rosji

- Rosjanie dążyli do całkowitego wynarodowienia Polaków

- wszytskie represje wymierzane przez zaborców miały na celu zniechęcenie Polaków do podejmowania w przyszłości jakichkolwiek prób powstańczych