Historia

Wyjaśnij w tabelce (s. 20), jakimi metodami władze 4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyjaśnij w tabelce (s. 20), jakimi metodami władze

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Metody:

- władze carskie wprowadziły obowiązkowe nauczanie historii i geografii Rosji

- przekłamywano historię- rosyjscy nauczyciele kłamali, że pod Grunwaldem walczyły tylko wojska rosyjskie, a nie polskie

-w urzędach, sadach oraz szkołach zakazano używania języka polskiego

- zaborcy utrudniali tworzenie organizacji społecznych; wprowadzono cenzurę

- nauka języka polskiego nie była obowiązkowa; wszystkie przedmioty wykładano w języku rosyjskim

- wladze carskie organizowały przeszukania uczniowskich stancji- celem rewizji była przede wszytskim polska książka

 

Cel:

- Car chciał, aby Polska stała się częścią Rosji

- Rosjanie dążyli do całkowitego wynarodowienia Polaków

- wszytskie represje wymierzane przez zaborców miały na celu zniechęcenie Polaków do podejmowania w przyszłości jakichkolwiek prób powstańczych

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie