Historia

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Wyobraź sobie, że jesteś wybitnym znawcą Unii 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że jesteś wybitnym znawcą Unii

1
 Zadanie

Pasażer 1: Czy to prawda, że Europa zaczęła się jednoczyć tylko po to, żeby Zachód rozwijał się gospodarczo?

Ty: Europa zaczęła się jednoczyć po dwóch straszliwych wojnach światowych, które pochłonęły miliony ofiar. Twórcy zjednoczonej Europy dążyli do pojednania oraz gospodarczej integracji. 

Pasażerka 2: To jak zaczęła się integracja?

Ty: Europejska integracja zaczęła się tuż po II wojnie światowej. Francuski polityk Robert Schuman dążył do pojednania między Europejczykami, wzywał, by rządy europejskich państw nawiązały współpracę gospodarczą. Z jego inicjatywy Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy w 1951 roku utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, przekształconą następnie w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Współpraca gospodarcza przyczyniła się do rozwoju państw należących do EWG i wpłynęła na podniesienie poziomu życia ich mieszkańców. Z czasem Europejska Wspólnota Gospodarcza została przekształcona w Unię Europejską.

Pasażer 3: A Unia istnieje  od... Zaraz... Dziewięćdziesiątego ósmego?

Ty: Unia Europejska istnieje od 1 listopada 1993 roku, wtedy to w holenderskim mieście Maastricht przedstawiciele dwanastu państw europejskich podpisali traktat o UE.

Pasażer 1: Zobaczycie, niedługo zniknął odrębne języki, a wszyscy będą jeść pizzę i hamburgery. 

Ty: To nie prawda, Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej nie utraciła swojej niezależności, nastąpił za to szybki rozwój polskiej gospodarki.

Pasażerka 4: Proszę powiedzieć, ale tak szczerze: skorzystaliśmy na przystąpieniu do Unii czy nie? Bo sama nie wiem, co o tym myśleć.

Ty: Każdy ma swoje odrębne zdanie w tej kwestii. Ja osobiście uważam, że Polska jak najbardziej skorzystała na przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nasz kraj otrzymuje środki finansowe na rozbudowę polskich szkół, ośrodków kultury czy orlików. Unia Europejska w większej części pokrywa również koszty budowy nowych autostrad oraz mostów. Przystąpienie Polski do UE sprawiło, że polskie produkty mogą skutecznie konkurować w Europie z towarami innych państw.

DYSKUSJA
user profile image
Konrad

23 października 2017
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

45167

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie