Historia

Wyobraź sobie, że jesteś wybitnym znawcą Unii 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Wyobraź sobie, że jesteś wybitnym znawcą Unii

1
 Zadanie

Pasażer 1: Czy to prawda, że Europa zaczęła się jednoczyć tylko po to, żeby Zachód rozwijał się gospodarczo?

Ty: Europa zaczęła się jednoczyć po dwóch straszliwych wojnach światowych, które pochłonęły miliony ofiar. Twórcy zjednoczonej Europy dążyli do pojednania oraz gospodarczej integracji. 

Pasażerka 2: To jak zaczęła się integracja?

Ty: Europejska integracja zaczęła się tuż po II wojnie światowej. Francuski polityk Robert Schuman dążył do pojednania między Europejczykami, wzywał, by rządy europejskich państw nawiązały współpracę gospodarczą. Z jego inicjatywy Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy w 1951 roku utworzyły Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, przekształconą następnie w Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Współpraca gospodarcza przyczyniła się do rozwoju państw należących do EWG i wpłynęła na podniesienie poziomu życia ich mieszkańców. Z czasem Europejska Wspólnota Gospodarcza została przekształcona w Unię Europejską.

Pasażer 3: A Unia istnieje  od... Zaraz... Dziewięćdziesiątego ósmego?

Ty: Unia Europejska istnieje od 1 listopada 1993 roku, wtedy to w holenderskim mieście Maastricht przedstawiciele dwanastu państw europejskich podpisali traktat o UE.

Pasażer 1: Zobaczycie, niedługo zniknął odrębne języki, a wszyscy będą jeść pizzę i hamburgery. 

Ty: To nie prawda, Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej nie utraciła swojej niezależności, nastąpił za to szybki rozwój polskiej gospodarki.

Pasażerka 4: Proszę powiedzieć, ale tak szczerze: skorzystaliśmy na przystąpieniu do Unii czy nie? Bo sama nie wiem, co o tym myśleć.

Ty: Każdy ma swoje odrębne zdanie w tej kwestii. Ja osobiście uważam, że Polska jak najbardziej skorzystała na przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nasz kraj otrzymuje środki finansowe na rozbudowę polskich szkół, ośrodków kultury czy orlików. Unia Europejska w większej części pokrywa również koszty budowy nowych autostrad oraz mostów. Przystąpienie Polski do UE sprawiło, że polskie produkty mogą skutecznie konkurować w Europie z towarami innych państw.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-23
Dzięki za pomoc :):)
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków zwykłych
 1. Dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach – dodajemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$4/7+6/7={10}/7=1 3/7$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku dodania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości (jak w przykładzie powyższym).

  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę (jak w przykładzie poniżej).

 2. Dodawanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy dodawanie.

  Przykład:

  • $$3/10+ 1/5=3/{10}+ {1•2}/{5•2}=3/{10}+ 2/{10}=5/{10}={5÷5}/{10÷5}=1/2$$
    
 3. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy dodawanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   $$2 1/3+ 1 1/3= {2•3+1}/3+{1•3+1}/3=7/3+4/3={11}/3=3 2/3$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/3= 2 + 1/3+ 1 + 1/3= 3 + 2/3= 3 2/3$$
    
 4. Dodawanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy dodawanie.

   $$2 1/3+ 1 1/2= {2•3+1}/3+{1•2+1}/2=7/3+3/2={7•2}/{3•2}+{3•3}/{2•3}={14}/6 + 9/6={23}/6=3 5/6$$
    
  • II sposób – oddzielnie dodajemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/3+ 1 1/2= 2 + 1/3+ 1 + 1/2= 3 + 1/3+ 1/2= 3 + {1•2}/{3•2}+ {1•3}/{2•3}= 3 + 2/6+ 3/6= 3 + 5/6= 3 5/6$$
 
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie