Historia

Twój rówieśnik Krzysiek napisał pismo do rzecznika 4.54 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Twój rówieśnik Krzysiek napisał pismo do rzecznika

1
 Zadanie

Szanowny Panie Rzeczniku (albo Pani Rzecznik, jeśli jest Pani kobietą)! Piszę do Pana (lub Pani) w sprawie Konwencji o prawach dziecka. Na pewni zna Pan (Pani) ten dokument. Mówi on, że każde dziecko ma prawo od obowiązkowiej i bezpłatnej nauki, a zarazem do wypoczynku i zabawy. Moim zdaniem te dwie sprawy nie dadzą się pogodzić. Albo nauka, albo wypoczynek. Dlatego z nauki trzeba zrezygnować, bo inaczej mamy przemoc, zaniedbanie i wyzysk. Poszedłem do dyrektora szkoły i mówię mu, że musi ją zamknąć. A on: - Czy to pomysł samorządu uczniowskiego? - Mój - wyjaśniłem - ale na pewno poprze go cała społeczność szkolna. Dyrektor powiedział, że statut szkoły nic nie wspomina o jej zamykaniu. Kazał mi iść do gminy, bo to ona zarządza szkołą. Poszedłem więc na zebranie Rady Gminy, która decyduje o najważniejszych sprawach naszej gminy. Na korytarzu nakrzyczała na mnie pani sprzątaczka, bo nie wytarłem butów. Mówię: - Proszę pani, w razie konfliktu należy wykazać zrozumienie i tolerancję dla odmiennego zachowania. Ważą się losy mojej szoły, a pani ma problem z odrobiną błota na podłodze. Pani sprzątaczka chyba nie czytała naszego podręcznika do historii i społeczeństwa, bo nie wykazała ani zrozumienia, ani tolerancji, ani nawet uprzejmości. Prześlę jej mailem skan rozdziału 34. Gdy wszedłem na zebranie, jakiś mężczyzna z wąsami mówił o budżecie gminy. Właściwie to prawie krzyczał. Od razu mu przerwałem. - Wy, dorośli, w kółko kłócicie się o pieniądze - powiedziałem - a w gminie są łamane prawa dziecka. Wyrzucili mnie za drzwi. - Weź się lepiej do nauki - wąsaty pogroził mi palcem - bo inaczej będziesz źródłem problemów społecznych, jak ci pijący sprzed sklepu. A ja, Panie Rzeczniku (albo Pani Rzecznik), nie chcę być żadnym źródłem, tylko zamierzam korzystać z moich praw. Przecież muszę zaspokoić codzienne potrzeby fizyczne, czyli cztery godziny futbolu na boisku i psychicznie, cztery godziny futbolu w telewizji. I wcale nie jestem sam. Nasza drużyna to grupa społeczna, dążymy do wspólnego celu, jakim jest zasilenie kadry narodowej naszymi młodymi nogami, a szkoła nam w tym dążeniu przeszkadza. Dlatego proszę Pana (Panią) o jej zamknięcie i o skreślenie obowiązkowej nauki z Konwencji o prawach dziecka. A my ze swej strony kiedyś zdobędziemy złoto na mundialu.

DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Zobacz także
Udostępnij zadanie