Historia

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Połącz hasła z właściwymi opisami. 4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 6 Klasa
 3. Historia

Połącz hasła z właściwymi opisami.

2
 Zadanie

 • Dyrektor szkoły - zarządza szkołą, nadzoruje nauczycieli, opiekuje się uczniami i przewodniczy radzie pedagogicznej;
 • Samorząd uczniowski - ma prawo m.in wydawać gazetkę szkolną;
 • Rada pedagogiczna - zatwierdza oceny uczniów i wydaje opinie w sprawach szkoły;
 • Rada szkoły - skupia równą liczę nauczycieli, rodziców oraz uczniów, którzy zajmują się ważnymi sprawami szkoły;
 • Rada rodziców - ma prawo zgłaszania wniosków i zbierania pieniędzy na rzecz szkoły;
 • Społeczność szkolna - za pośrednictwem organów szkoły decyduje o jej sprawach;
DYSKUSJA
Informacje
Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

10410

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadraty i sześciany liczb

Iloczyn jednakowych czynników możemy zapisać krócej - w postaci potęgi.

 1. Iloczyn dwóch takich samych liczb (czynników) nazywamy kwadratem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi drugiej.
  Przykład:
  $$5•5=5^2 $$, czytamy: „kwadrat liczby pięć” lub „pięć do potęgi drugiej”

 2. Iloczyn trzech takich samych czynników nazywamy sześcianem tej liczby (czynnika) lub mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiona do potęgi trzeciej.
  Przykład:
  $$7•7•7=7^3$$, czytamy: „sześcian liczby siedem” lub „siedem do potęgi trzeciej”

 3. Gdy występuje iloczyn więcej niż trzech takich samych czynników mówimy, że dana liczba (czynnik) jest podniesiony do potęgi takiej ile jest czynników.
  Przykład:
  $$3•3•3•3•3=3^5 $$, czytamy: „trzy do potęgi piątej”

  $$2•2•2•2•2•2•2=2^7 $$, czytamy: „dwa do potęgi siódmej”
   

potegi-nazewnictwo
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie