Historia

Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij ją. 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Przerysuj do zeszytu tabelę i uzupełnij ją.

1
 Zadanie

1. Chłopka

2. Osoba duchowna

3. Rycerz

4. Mieszczanin

 

Stan

Zajęcia

poziom życia

zobowiązania

miejsce zamieszkania

Osoba duchowna

modlitwa, praca, pomoc ubogim, przepisywanie ksiąg w skryptorium

wysoki

służba Bogu i ludziom

klasztor

Rycerz

udział w turniejach rycerskich i pojedynkach, doglądanie swojego majątku, ćwiczenia z bronią, uczestnictwo w bitwach

wysoki

pilnowali spokoju w kraju, strzegli granic, służyli władcy

zamek rycerski

Mieszczanin

handel towarami, praca w warsztatach rzemieślniczych (cech)

zróżnicowany

obrona miasta w razie ataku wroga

drewniane lub murowane kamienice

Chłop

praca na roli, hodowla zwierząt, wyrąb lasów, wyrób narzędzi, tkanin, przędzenie wełny

niski

danina składana na rzecz monarchy, Kościoła lub rycerzy

półziemianki, drewniane domy kryte słomą lub mchem

A. Który ze stanów miał najwięcej praw?

- Rycerstwo oraz duchowieństwo;

B. Komu najlepiej się żyło?

- Rycerstwu;

C. Do którego stanu chciałbyś/chciałabyś należeć, gdybyś przeniósł/przeniosła się w czasy średniowiecza? Uzasadnij swój wybór?

- Gdybym żył/ żyła w średniowieczu chciałbym/chciałabym należeć do stanu rycerskiego. Wojownicy ci byli wówczas najbardziej uprzywilejowaną grupą społeczną. Za wierną służbę otrzymywali od panujących ziemię, która stanowiła główne źródło rycerskich dochodów. Na otrzymanych ziemiach rycerze wznosili okazałe zamki, w których mieszkali wraz z rodzinami i służbą. W czasie pokoju przebywali w swych posiadłościach, zarządzali swymi majątkami, brali udział w polowaniach, doskonalili swe umiejętności posługiwania się bronią. Życie rycerza upływało na pojedynkach i udziale w rycerskich turniejach. 

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-02-27
dzieki
user profile image
Gość

0

2017-11-14
Dzieki za pomoc
Informacje
Klucz do historii 5
Autorzy: Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Przeliczanie jednostek – centymetry na metry i kilometry

W praktyce ważna jest umiejętność przeliczania 1 cm na planie lub mapie na ilość metrów lub kilometrów w terenie.

 • 1 m = 100 cm
 • 1 cm = 0,01 m
 • 1 km = 1000 m = 100000 cm
 • 1 m = 0,001 km
 • 1 cm = 0,00001 km

Przykłady na przeliczanie skali mapy:

 • skala 1:2000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 2000 cm w rzeczywistości, czyli 20 m policzmy: 2000 cm = 2000•0,01= 20 m
 • skala 1:30000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 30000 cm w rzeczywistości, czyli 300 m policzmy: 30000 cm = 30000•0,01= 300 m
 • skala 1:500000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 500000 cm w rzeczywistości, czyli 5 km policzmy: 500000 cm = 500000•0,00001= 5 km
 • skala 1:1000000 mówi nam, że 1 cm na mapie to 1000000 cm w rzeczywistości, czyli 10 km policzmy: 1000000 cm = 1000000•0,00001= 10 km
Proste, odcinki i kąty

Najprostszymi figurami geometrycznymi są: punkt, prosta, półprosta i odcinek.

 1. Punkt – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić go sobie jako nieskończenie małą kropkę lub ślad po wbitej cienkiej szpilce. Punkty oznaczamy wielkimi literami alfabetu.

  punkt
   
 2. Prosta – jest to jedno z pojęć pierwotnych, co oznacza że nie posiada formalnej definicji, jednak możemy wyobrazić ją sobie jako niezwykle długą i cienką, naprężona nić lub ślad zgięcia wielkiej kartki papieru.

  Możemy też powiedzieć, że prosta jest figurą geometryczną złożoną z nieskończenie wielu punktów. Prosta jest nieograniczona, czyli nie ma ani początku ani końca. Proste oznaczamy małymi literami alfabetu.
   

  prosta

  Jeżeli punkt A należy do prostej a, to mówimy, że prosta a przechodzi przez punkt A.

  prosta-punkty

  $$A∈a$$ (czyt.: punkt A należy do prostej a); $$B∈a$$; $$C∉a$$ (czyt.: punkt C nie należy do prostej a); $$D∉a$$

  Przez jeden punkt można poprowadzić nieskończenie wiele prostych.

  prosta-przechodzaca-przez-punkty

  Przez dwa różne punkty A i B można poprowadzić tylko jedną prostą. Prostą przechodzącą przez dwa różne punkty A i B oznaczamy prostą AB.
   
 3. Półprosta – jedna z dwóch części prostej, na które punkt dzieli tę prostą, wraz z tym punktem. Inaczej mówiąc półprosta to część prostej ograniczona z jednej strony punktem, który jest jej początkiem.
   

  polprosta
   
 4. Odcinek – Jeżeli dane są dwa różne punkty A i B należące do prostej, to zbiór złożony z punktów A i B oraz z tych punktów prostej AB, które są zawarte między punktami A i B, nazywamy odcinkiem AB.


  odcinekab

  Punkty A i B nazywamy nazywamy końcami odcinka. Końce odcinków oznaczamy wielkimi literami alfabetu,natomiast odcinek możemy oznaczać małymi literami.
   
 5. Łamana – jest to figura geometryczna, będąca sumą skończonej liczby odcinków. Inaczej mówiąc, łamana to figura zbudowana z odcinków w taki sposób, że koniec jednego odcinka jest początkiem następnego odcinka.


  lamana
   

  Odcinki, z których składa się łamana nazywamy bokami łamanej, a ich końce wierzchołkami łamanej.
   

  • Jeśli pierwszy wierzchołek łamanej pokrywa się z ostatnim, to łamaną nazywamy zamkniętą.

   lamana-zamknieta
    
  • Jeśli pierwszy wierzchołek nie pokrywa się z ostatnim, to łamana nazywamy otwartą.

   lamana-otwarta
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie