Historia

Autorzy:Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Wymień różnice między stylem romańskim 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Wymień różnice między stylem romańskim

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Różnice między stylem romańskim a gotyckim:

Styl romański

Sztuka romańska miała charakter sakralny. Kościoły powstawały na planie krzyża łacińskiego, prezbiterium zamykano półkolistą absydą. Budowle miały system nawowy - tzw. nawa główna oraz dwie nawy boczne, zakończone poprzecznym transeptem oraz prezbiterium. Budowle cechowała prostota - mury były grube, masywne, przez co nadawały budowli charakter warowny. Małe i wąskie okna pełniły funkcje obronne. Wnętrze kościoła było skromne ozdobione, panował w nim półmrok. Do głównych elementów dekoracyjnych w architekturze romańskiej należały rzeźby i płaskorzeźby, umieszczane najczęściej na portalach.

Styl gotycki

Świątynie wznoszone w stylu gotyckim charakteryzowały się strzelistością oraz lekkością konstrukcji. Budowle wznoszono z cegły, a wysokie, strzeliste okna ozdabiano witrażami. Nad wejściem do świątyni umieszczano rozetę, która stanowiła charakterystyczny element gotyckich świątyń. Łuki oporowe przenosiły ciężar budowli na przypory, przez co mury nie musiały być tak masywne jak w budowlach romańskich. Wysokie wieże symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem (wertykalizm). Stosowano sklepienia krzyżowo - żebrowe. W świątyniach gotyckich stosowano mnogość zdobień - gwieździste sklepienia, rzeźbione i malowane ołtarze. Wystrój kościoła świadczył o hojności i bogactwie fundatora, miał być wyrazem czci, jaką ludność miasta i budowniczowie oddawali Bogu.