Historia

Klucz do historii 5 (Podręcznik, WSiP)

Wymień różnice między stylem romańskim 4.67 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Wymień różnice między stylem romańskim

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

Różnice między stylem romańskim a gotyckim:

Styl romański

Sztuka romańska miała charakter sakralny. Kościoły powstawały na planie krzyża łacińskiego, prezbiterium zamykano półkolistą absydą. Budowle miały system nawowy - tzw. nawa główna oraz dwie nawy boczne, zakończone poprzecznym transeptem oraz prezbiterium. Budowle cechowała prostota - mury były grube, masywne, przez co nadawały budowli charakter warowny. Małe i wąskie okna pełniły funkcje obronne. Wnętrze kościoła było skromne ozdobione, panował w nim półmrok. Do głównych elementów dekoracyjnych w architekturze romańskiej należały rzeźby i płaskorzeźby, umieszczane najczęściej na portalach.

Styl gotycki

Świątynie wznoszone w stylu gotyckim charakteryzowały się strzelistością oraz lekkością konstrukcji. Budowle wznoszono z cegły, a wysokie, strzeliste okna ozdabiano witrażami. Nad wejściem do świątyni umieszczano rozetę, która stanowiła charakterystyczny element gotyckich świątyń. Łuki oporowe przenosiły ciężar budowli na przypory, przez co mury nie musiały być tak masywne jak w budowlach romańskich. Wysokie wieże symbolizowały dążenie człowieka do spotkania z Bogiem (wertykalizm). Stosowano sklepienia krzyżowo - żebrowe. W świątyniach gotyckich stosowano mnogość zdobień - gwieździste sklepienia, rzeźbione i malowane ołtarze. Wystrój kościoła świadczył o hojności i bogactwie fundatora, miał być wyrazem czci, jaką ludność miasta i budowniczowie oddawali Bogu.

 

DYSKUSJA
user profile image
Katarzyna

5 listopada 2017
Dzięki!!!
user profile image
Adrianna

13 października 2017
Dzięki za pomoc :)
Informacje
Klucz do historii 5
Autorzy: Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Paulina

21367

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Dzielenie pisemne
 1. Zapisujemy dzielną, nad nią kreskę, a obok, po znaku dzielenia, dzielnik. W naszym przykładzie podzielimy liczbę 1834 przez 14, inaczej mówiąc zbadamy ile razy liczba 14 „mieści się” w liczbie 1834.

  dzielenie1
   
 2. Dzielimy pierwszą cyfrę dzielnej przez dzielnik. Jeśli liczba ta jest mniejsza od dzielnika, to bierzemy pierwsze dwie lub więcej cyfr dzielnej i dzielimy przez dzielnik. Inaczej mówiąc, w dzielnej wyznaczamy taką liczbę, którą można podzielić przez dzielnik. Wynik dzielenia zapisujemy nad kreską, a resztę z dzielenia zapisujemy pod spodem (pod dzielną).

  W naszym przykładzie w dzielnej bierzemy liczbę 18 i dzielimy ją przez 14, czyli sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 18. Liczba 14 zmieści się w 18 jeden raz, jedynkę piszemy nad kreską (nad ostatnią cyfrą liczby 18, czyli nad 8). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 i wynik 14 wpisujemy pod liczbą 18, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 18-14=4 i wynik 4 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać następująco: 18÷14=1 reszty 4.

  dzielenie2
   
 3. Do wyniku odejmowania opisanego w punkcie 2, czyli do otrzymanej reszty z dzielenia dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik. Tak jak poprzednio wynik zapisujemy nad kreską, a pod spodem resztę z tego dzielenia.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: do 4 dopisujemy cyfrę 3 (czyli kolejną cyfrę, która znajduje się za liczbą 18) i otrzymujemy liczbę 43, którą dzielimy przez dzielnik 14. Inaczej mówiąc sprawdzamy ile razy 14 zmieści się w 43. Liczba 14 zmieści się w 43 trzy razy, czyli 3 piszemy nad kreską (za 1), a następnie wykonujemy mnożenie 3•14=42i wynik 42 zapisujemy pod liczbą 43, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 43-42=1 i wynik 1 zapisujemy pod kreską.
  Opisane postępowanie możemy zapisać: 43÷14=3 reszty 1.

  dzielenie2
   
 4. Analogicznie jak poprzednio do otrzymanej reszty dopisujemy kolejną cyfrę dzielnej i wykonujemy dzielenie przez dzielnik.
  W naszym przykładzie:
  do 1 dopisujemy ostatnią cyfrę dzielnej, czyli 4. Otrzymujemy liczbę 14, którą dzielimy przez dzielnik 14, w wyniku otrzymujemy 1 i wpisujemy ją nad kreską (po3). Następnie wykonujemy mnożenie 1•14=14 w wynik 14 zapisujemy pod 14, oddzielamy kreską i wykonujemy odejmowanie 14-14=0.
  Opisane postępowanie możemy zapisać 14÷14=1, czyli otrzymaliśmy dzielenie bez reszty, co kończy nasze dzielenie.

  dzielenie3
   
 5. Wynik dzielenia liczby 1834 przez 14 znajduje się nad kreską, czyli otrzymujemy ostatecznie iloraz 1834÷14=131.

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie