Historia

Autorzy:Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Osoby duchowne odgrywały ważną rolę 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Osoby duchowne odgrywały ważną rolę

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Duchowni pełnili ważne funkcje państwowe, ponieważ byli osobami najbardziej wykształconymi. Stanowili elitę intelektualną państwa. Znali język łaciński, potrafili czytać i pisać. Byli monarszymi doradcami, wysłannikami w zagranicznych misjach dyplomatycznych oraz autorami ksiąg, dokumentów i listów. Na dworach możnych troszczyli się nie tylko o życie religijne mieszkańców, lecz także pomagali w zarządzaniu majątkiem oraz w dokumentowaniu historii rodu. Ponadto zakładali przykatedralne i przyklasztorne szkoły.