Historia

Na podstawie ilustracji i tekstu w podręczniku 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Historia

Na podstawie ilustracji i tekstu w podręczniku

1
 Zadanie

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Życie w grodzie za czasów Mieszka I.

W średniowieczu, w czasach Mieszka I grody wznoszono najczęściej w trudno dostępnych miejscach: na wzgórzach, pomiędzy bagnami oraz rozlewiskami wielkich rzek. Siedziba książęca wraz z kaplicą grodową była pilnie strzeżona przez oddział wojów. Obok książęcego grodu powstawały osady zwane podgrodziami. W glinianych ziemiankach pokrytych strzechą mieszkały rodziny wojów, kupcy, rzemieślnicy oraz chłopi zajmujący się uprawą roli oraz hodowlą bydła. Na podgrodziu znajdowały się liczne warsztaty, w których wytwarzano potrzebne naczynia, broń, odzież oraz ozdoby. Odbywały się tam targi, na których handlowano piękną biżuterią bizantyjską oraz chińskim, drogocennym jedwabiem. Za granicę sprzedawano z kolei futra, bursztyny a także niewolników. Podgrodzia otaczały wielki wał usypany z ziemi i umocniony ziemią. Ponadto palisada wzniesiona z zaostrzonych drewnianych pali dodatkowo chroniła gród przed napaścią wroga. Z upływem czasu grody i podgrodzia przekształciły się w miasta.

 

DYSKUSJA
Informacje
Klucz do historii 5
Autorzy: Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie