Historia

Autorzy:Kalwat Wojciech, Lis Małgorzata

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2016

Podróżnik, który odwiedził Polskę w XVI wieku 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 5 Klasa
  3. Historia

Podróżnik, który odwiedził Polskę w XVI wieku

Praca z tekstem źródłowym
 Zadanie

1. W jaki sposób szlachta sprzedawała płody rolne?

Szlachta sprzedawała nadmiar płodów rolnych gdańskim kupcom. Na wiosnę spławiano zboże Wisłą do Gdańska, gdzie dokonywano transkacji handlowych z nabywcami.

2. Dlaczego kupcy gdańscy bogacili się na handlu ze szlachtą?

Kupcy gdańscy bogacili się na handlu ze szlachtą, ponieważ tylko oni mogli uczestniczyć w transakcji handlu zbożem, które dawało im niezmierne bogactwo. Gromadzili płody rolne w swych magazynach, po czym sprzedawali je na corocznym jarmarku.